همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب های شهری

چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب های شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت

ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
طراحي الگوي مديريت واحد بحران هاي شهري از منظر پدافند غیرعامل کشور

طراحی الگوی مدیریت واحد بحران های شهری از منظر پدافند غیرعامل کشور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مطالعه قابلیت های شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل

مطالعه قابلیت های شهرسازی زیرزمینی در ارتقای ایمنی شهر با رویکرد پدافندغیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است