شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

سوسیالیسم و دموکراسی

سوسیالیسم و دموکراسی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۹, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توضیح مترجم: سوسیالیسم تعدیل شده در مکتب فکری برنشتاین از معدود گرایشهای فکری در جبهه ی چپ است که بر لزوم اصلاحات اجتماعی فوری، صلح ...
استراتژي بخش مسكن

استراتژی بخش مسکن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۹, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است یارانه های مسکن خلاصه فصل ۱-زمینه هدف این فصل ارایه تحلیلی از یارانه های مسکن در ایران است، و هرچند به صورت مقاله ای مستقل ...
ضوابط و فرآيند سرمايه‌گذاري در بنادر

ضوابط و فرآیند سرمایه‌گذاری در بنادر

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۶, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ضوابط و فرآیند سرمایه‌گذاری در بنادر در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وسیاستهای دولت محترم مبنی بر تمرکز زدایی و تسریع و تسهیل جلب ...
قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ ماده واحده – به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه ...
روابط متقابل پارک هاي علم و فناوري و مناطق آزاد تجاري در فرآيند توسعه مبتني بر دانش

روابط متقابل پارک های علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است روابط متقابل پارک های علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش   مجید متقی طلب ۱   –  روح ا… ...
مدلهای تحلیلی برپایه اقتصاد خرد

مدلهای تحلیلی برپایه اقتصاد خرد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مدلهای تحلیلی برپایه اقتصاد خرد***            مدلهای اقتصادی که برای نشان دادن چگونگی شکل گیری فضایی شهر و شناخت ساخت فیزیکی آن بکار می ...
درآمـدي بـر اقتصاد شهـرى

درآمـدی بـر اقتصاد شهـرى

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده در این مقاله برآنیم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهری در جهان، از بدو شکل گیری آن در اوایل دهه ى۱۹۶۰ تا به ...
متغيرهاى جمعيتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ایران

متغیرهاى جمعیتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده در طول تاریخ, دولتها با اندازههاى متفاوت درشرایط زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم دخالت کردهاند.به نظراقتصاددانان کینزى، برخى اوقات در شرایط رکود اقتصادى حضور ...
UALITY OF LIFE IN THE ECONOMIC AND URBAN ECONOMIC LITERATURE

UALITY OF LIFE IN THE ECONOMIC AND URBAN ECONOMIC LITERATURE

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱۹, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است UALITY OF LIFE IN THE ECONOMIC AND URBAN ECONOMIC LITERATURE (Accepted 3 October 2006) ABSTRACT. Quality of life (QoL) is increasingly becoming a concept researched ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...