همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در ارتقاء امنیت اکولوژیک در شهر

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در ارتقاء امنیت اکولوژیک در شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۲۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي و عملکرد بازار هتل ها بر پويايي اقتصادي کلانشهرها

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار هتل ها بر پویایی اقتصادی کلانشهرها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل علل اقتصادی اجتماعی حاشیه نشینی در شهر مشهد

تحلیل علل اقتصادی اجتماعی حاشیه نشینی در شهر مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
اقتصاد مقاومتی در شهر اسلامی

اقتصاد مقاومتی در شهر اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در منطقه 9 با تاکید بر بلندمرتبه سازی

بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در منطقه ۹ با تاکید بر بلندمرتبه سازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
اقتصاد شهری مدل ها و نظریه ها و کاربرد آن در شهرداری ها

اقتصاد شهری مدل ها و نظریه ها و کاربرد آن در شهرداری ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آنها از عملکرد شهرداری

ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آنها از عملکرد شهرداری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد شهری

جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان

تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۲۲, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان