شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی همکارانه

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی همکارانه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
دستیابی به آسایش حرارتی در فضاهای همگانی با بهره گیری از روش شبیه سازی گام به گام

دستیابی به آسایش حرارتی در فضاهای همگانی با بهره گیری از روش شبیه سازی گام به گام

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی آسیب پذیری ریخت های شهری در برابر حملات هوایی با رویکرد پدافند غیرعامل

ارزیابی آسیب پذیری ریخت های شهری در برابر حملات هوایی با رویکرد پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بازشناسی دلالت های معنایی انواع نما در انطباق با پاسخ عاطفی ناظران

بازشناسی دلالت های معنایی انواع نما در انطباق با پاسخ عاطفی ناظران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تعیین اولویت حواس در ادراک ساکنان مجتمع های مسکونی

تعیین اولویت حواس در ادراک ساکنان مجتمع های مسکونی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی مؤلفه های کیفی و بصری طراحی فضای بستری کودکان با تحلیل نگرش گرافیکی و نقاشی کودکان

بررسی مؤلفه های کیفی و بصری طراحی فضای بستری کودکان با تحلیل نگرش گرافیکی و نقاشی کودکان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
طراحى فضاى شهرى به منظور ايجاد امنيت بيشتر براى كودكان در ايران با استفاده از تجربيات جهانى در اين رابطه

طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه سازى در شهر تهران از ديدگاه شهروندان

اثرات اجتماعى و اقتصادى پیاده راه سازى در شهر تهران از دیدگاه شهروندان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش ساختار شهر در تاب آورى آن در برابر زلزله

نقش ساختار شهر در تاب آورى آن در برابر زلزله

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
آفرینش شاعرانه در فضای شهری

آفرینش شاعرانه در فضای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است