شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ارزیابی کیفیت محیط بین محلات برخوردار و کمتر برخوردار با روش تلفیقی TOPSIS و آنتروپی

ارزیابی کیفیت محیط بین محلات برخوردار و کمتر برخوردار با روش تلفیقی TOPSIS و آنتروپی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی و رتبه بندی شهرهای سیستان و بلوچستان از لحاظ مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی با توجه به اصول پدافند غیرعامل

ارزیابی و رتبه بندی شهرهای سیستان و بلوچستان از لحاظ مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی با توجه به اصول پدافند غیرعامل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی وضعیت گردشگری مذهبی در استان گلستان

بررسی وضعیت گردشگری مذهبی در استان گلستان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل توصیفی و استنباطی توسعه یافتگی استان های ایران بر اساس تحلیل عاملی و خوشه بندی

تحلیل توصیفی و استنباطی توسعه یافتگی استان های ایران بر اساس تحلیل عاملی و خوشه بندی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
توانمندسازی بافت های روستا-شهری در محیط های پیراشهری با رویکرد مشارکت مردمی

توانمندسازی بافت های روستا-شهری در محیط های پیراشهری با رویکرد مشارکت مردمی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی جنگ نرم و جایگاه پدافندغیرعامل در آمایش سرزمین استان مرزی آذربایجانغربی

بررسی جنگ نرم و جایگاه پدافندغیرعامل در آمایش سرزمین استان مرزی آذربایجانغربی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در حفظ زیست روستایی

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در حفظ زیست روستایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
سطح بندی نواحی شهری با استفاده از مدل تاکسونومی عددی

سطح بندی نواحی شهری با استفاده از مدل تاکسونومی عددی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مقایسه ساختارهای اقتصادی اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی

مقایسه ساختارهای اقتصادی اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال بختیاری

بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال بختیاری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است