همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها

سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کاربست مدل های ارزش نسبی در انتخاب و اولویت بندی پروژه های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه

کاربست مدل های ارزش نسبی در انتخاب و اولویت بندی پروژه های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیلی بر تغییرات نظام شبکه شهری استان ایلام طی دوره های 1365 تا 1390

تحلیلی بر تغییرات نظام شبکه شهری استان ایلام طی دوره های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی سطوح توسعه یافتگی بخش مسکن در بین شهرستان های استان مازندران با استفاده از تاپسیس فازی

ارزیابی سطوح توسعه یافتگی بخش مسکن در بین شهرستان های استان مازندران با استفاده از تاپسیس فازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مدیریت پیچیدگی ها تضادها و عدم قطعیت ها در توسعه شهرستان مرزی قصر شیرین با به کارگیری رهیافت اختیار راهبردی

مدیریت پیچیدگی ها تضادها و عدم قطعیت ها در توسعه شهرستان مرزی قصر شیرین با به کارگیری رهیافت اختیار راهبردی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی

تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تدوین راهبردهای اساسی به منظور پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور

تدوین راهبردهای اساسی به منظور پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزشیابی اثرات اجراي طرح ویژه بهسازي بر توسعه مسکن روستایی

ارزشیابی اثرات اجرای طرح ویژه بهسازی بر توسعه مسکن روستایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی اثرات اجراي طرح هادي بر تاب آوري کالبدي سکونتگاه هاي روستایی

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است