شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل و نقل

ارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل و نقل

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
راهبردهای مدیریت فرهنگی گردشگری با نگاهی به مقوله زیارت در شهر مقدس مشهد

راهبردهای مدیریت فرهنگی گردشگری با نگاهی به مقوله زیارت در شهر مقدس مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی میزان انطباق نابرابری های اجتماعی و فضایی نواحی هشت گانه شهر یزد

بررسی میزان انطباق نابرابری های اجتماعی و فضایی نواحی هشت گانه شهر یزد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تجسم هنر اسلامی در فرهنگ ایرانی در راستای هویت بخشی به شهر و فضاهای شهری

تجسم هنر اسلامی در فرهنگ ایرانی در راستای هویت بخشی به شهر و فضاهای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مدیریت فرهنگی شهر بندرعباس در حوزۀ گذران اوقات فراغت جوانان با استفاده از تکنیک سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مدیریت فرهنگی شهر بندرعباس در حوزۀ گذران اوقات فراغت جوانان با استفاده از تکنیک سیستم های اطلاعات جغرافیایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر

تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش تامین اجتماعی درتوانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر زنجان

بررسی نقش تامین اجتماعی درتوانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر زنجان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۹, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران

بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۱۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی عوامل پایداری اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی شهری

بررسی عوامل پایداری اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۱۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی

تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ مهر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است