همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

طرح هادی روستای امین شهر اصفهان

طرح هادی روستای امین شهر اصفهان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد طرح هادی روستای امین شهر اصفهان چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت ...
نقشه طرح تفصیلی شهر تنکابن

نقشه طرح تفصیلی شهر تنکابن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۱۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نقشه طرح تفصیلی شهر تنکابن که شامل فایل هایی از این منطقه بوده و در این مجموعه از فایل  و روش های آماتور پرهیز شده ...
فایل اتوکد معابر و شهر ابهر(کامل)

فایل اتوکد معابر و شهر ابهر(کامل)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۶, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد معابر و شهر ابهر(کامل) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در ...
فایل اتوکد شهرک توریستی-تفریحی علی صدر

فایل اتوکد شهرک توریستی-تفریحی علی صدر

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد شهرک توریستی-تفریحی علی صدر چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در ...
فایل اتوکد روستا کرد محله (کامل)

فایل اتوکد روستا کرد محله (کامل)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد روستا کرد محله (کامل) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در ...
فایل اتوکد شهر مشهد (بخش پنجم)

فایل اتوکد شهر مشهد (بخش پنجم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد شهر مشهد (بخش پنجم) فایل های اتوکد شهر مشهد در پنج بخش تقسیم شده که به مرور زمان در سایت قرار خواهد گرفت.مقیاس ...
فایل اتوکد شهر مشهد (بخش چهارم)

فایل اتوکد شهر مشهد (بخش چهارم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد شهر مشهد (بخش چهارم) فایل های اتوکد شهر مشهد در پنج بخش تقسیم شده که به مرور زمان در سایت قرار خواهد گرفت.مقیاس ...
فایل اتوکد شهر مشهد (بخش سوم)

فایل اتوکد شهر مشهد (بخش سوم)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد شهر مشهد (بخش سوم) فایل های اتوکد شهر مشهد در پنج بخش تقسیم شده که به مرور زمان در سایت قرار خواهد گرفت.مقیاس ...
فایل اتوکد شهر مشهد (بخش دوم-حرم امام رضا)

فایل اتوکد شهر مشهد (بخش دوم-حرم امام رضا)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد شهر مشهد (بخش دوم-حرم امام رضا) شامل: حرم امام رضا و محوطه اطراف و محلات اطراف آن و غیره…. فایل های اتوکد شهر ...
فایل اتوکد شهر مشهد (بخش اول)

فایل اتوکد شهر مشهد (بخش اول)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۱۸, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فایل اتوکد شهر مشهد (بخش اول) فایل های اتوکد شهر مشهد در پنج بخش تقسیم شده که به مرور زمان در سایت قرار خواهد گرفت.مقیاس ...