شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

ناظر مجلس در شورای عالی شهرسازی

کمال علی پور به عنوان تنها نماینده شمال کشور در مجلس شورای اسلامی برای دومین سال به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای عالی شهرسازی و معماری انتخاب شد.

کمال علی پور از انتخاب مجدد خود به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دومین سال متوالی به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای عالی شهرسازی و معماری انتخاب شدم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به عنوان ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند ۹ ماده ۳ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران یکی از وظایف مهم این شورای عالی است.

رئیس کمیته راه و ترابری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اظهار نظر درباره پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری از وظایف دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، خاطرنشان کرد: بررسی مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری شامل نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی و اداری و مسکونی و تاسیسات عمومی و فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر نیز