شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ۴ اسفند ۱۳۹۴ تا ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها در شهر تبریز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی ، علوم محیط زیست ، مدیریت تورسیم و گردشگری
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
شهر برگزاری: تبریز

محورهای کنفرانس:

 

کشاورزی و توسعه پایدار:
-تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
-فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
-ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
-علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
-هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
-مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
-نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

 

 آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
-آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
-مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
-حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
-کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
-مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
-هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

 


منابع طبیعی و توسعه پایدار:
-مباحث نوین در منابع طبیعی 
-تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
-استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
-روشهای پالایش در منابع طبیعی 
-ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

 

علوم صنایع غذایی:
-مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
-علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
-بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
-بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
-فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
-میکروب شناسی مواد غذایی

 

مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:
-محصولات تراریخته
-بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
-زراعت و اصلاح نباتات
-روشهای جدید به نژادی در گیاهان
-بیوتکنولوژی ، کشت بافت

 

مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:
-صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
-سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
-بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
-مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
-الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

 

علوم شیلات و آبزیان:
-کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
-نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
-تکثیر و پرورش آبزیان
-بهداشت و بیماری های آبزیان
-صید و بهره برداری

 

علوم دامی و دامپزشکی:
-کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
-تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
-مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
-روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
-فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
-نقش تکنیکهای تولید مثلی در تولیدات دامی
-دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
-جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

 


تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
-کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
-بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
-کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
-روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
-هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
-مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و  مدیریت آفات در گیاهان باغی 
-کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

 

نانو تکنولوژی در کشاوزی:
-نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
-کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
-نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
-نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
-کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

 

علوم زراعت:
-تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
-کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
-مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی 
-فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت 

 

علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
-جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
-جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
-نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
-پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
-اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
-اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
-محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

 

بیابان و بیابان زدایی:
-ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
-بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
-اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
-کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
-بیابانزایی و توسعه پایدار
-خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی 

 

پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست:
-نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
-آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
-نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
-نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
-کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

 


مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:
-زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
-آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
-خشکسالی و تغییرات اقلیمی
-طوفان ، صاعقه و ریزگرد
-کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
-اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت

 


مدیریت انرژی و توسعه پایدار:
-انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و… )
-انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و … )
-مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف 
-فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
-سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
-نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
-راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن 
-شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران

 


زیست بوم پایدار و توسعه:
-محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
-حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
-مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
-صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

 

تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:
-نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
-اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
-اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
-پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
-اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
-قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

 

محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
-مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
-روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی 
استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
-آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
-تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
-کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار

 

محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:
-تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده  
-مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی 
-جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
-زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی 
-مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

 

 محیط زیست ،آب و فاضلاب:
-انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
-فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
-تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
-خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
-استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
-روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

 

 محیط زیست ، هوا و صوت:
-پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
-ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
-شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی، شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
-پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
-مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

 

 مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

 

توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
-گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
-گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
-مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
-زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
-نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
-گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
-فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
-ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
-موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
-نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
-گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
-مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
-گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
-گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
-گردشگری درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
-استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
-گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
-نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری 
آموزش و تورگردانی گردشگری
-گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و… )

تلفن دبیرخانه: ۰۴۱۳۳۳۵۵۶۰۵ -شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ بعد از ظهر
آدرس پستی دبیرخانه: تبریز-خیابان امام-خیابان شهید رضانژاد شمالی -جنب اورژانس تبریز – ساختمان مهندسان
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

poster8686868

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

هویت بخشی منظر تاریخی شهر(نمونه موردی طراحی محور تاریخی شاه عباسی کرج)

هویت بخشی منظر تاریخی شهر(نمونه موردی طراحی محور تاریخی شاه عباسی کرج)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مرداد ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی معماری ایران در دورۀ افشار و زند

بررسی معماری ایران در دورۀ افشار و زند

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مرداد ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی چالش و عملکرد توسعه صنعت در شهرها (نمونه موردی استان یزد)

بررسی چالش و عملکرد توسعه صنعت در شهرها (نمونه موردی استان یزد)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
دسته بندی و تحلیل عملکرد نماهای دو پوسته

دسته بندی و تحلیل عملکرد نماهای دو پوسته

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۱, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دسته بندی و تحلیل عملکرد نماهای دو پوسته
شناساییو ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضای درمانی با رویکرد معماری دانش بنیان

شناساییو ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضای درمانی با رویکرد معماری دانش بنیان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شناساییو ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضای درمانی با رویکرد معماری دانش بنیان
بررسی شاخصه های کیفیت و کمیت در مسکن معاصر

بررسی شاخصه های کیفیت و کمیت در مسکن معاصر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی شاخصه های کیفیت و کمیت در مسکن معاصر