شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

بازشناسی مفاهیم و ویژگی‌های توسعه پایدار شهری در منظر شهرهای سنتی ایران۲

منظر شهرهای سنتی ایران

به عقیدۀ جان لنگ هر آنچه که ما را احاطه کرده است (اعم از درختان، موجودات، انسان‌ها، بناها و عوارض طبیعی)، «محیط» خوانده می‌شود. عناصر محیط شامل تمام منابع کالبدی و غیرکالبدی، اساس ساختار سیمای محیط را تشکیل می‌دهند. به عقیدۀ کوین لینچ، سیمای یک محیط، بازتاب کلیه اطلاعات موجود از فضاست که توسط حواس، قابل دریافت و ادراک می‌باشند. منظر شهری، ترکیبی سازمان‌یافته از اجزایی مرتبط است که در کل، ساختار محیط را شکل می‌دهند. لینچ در کتاب «سیمای شهر»، عواملی کالبدی از ساختار سیمای محیط را همچون شناسه‌هایی برای شهر معرفی نموده است. این عوامل، راه، لبه، محله، گره و نشانه هستند (لینچ، ۱۳۷۴: ۵-۱۰).

سیمای شهرهای امروزی، آمیزه‌ای از فرهنگ‌غربی، دستورات کنگره بین‌المللی معماران، تحمیل شرایط زندگی با ماشین، دشواری‌های اقتصادی ناشی از توسعه ناگهانی و سریع شهرها، بی‌برنامگی و ناشناخته بودن چهره مطلوب شهر نزد سازندگان و استفاده‌کنندگان است که باعث توسعۀ ناپایدار شهرها شده است.

در گذشته، سیمای شهرها به بهترین شکل بیانگر هویت کالبدی و بصری آنها جهت درک کارکردهایشان بوده‌اند، در حالی که امروزه عناصر و فضاهای عمومی شهرها فاقد چنین هویتی در چهره و منظر خود می‌باشند. امروزه دیگر تفکیک فضاها و عناصر شهری، سیمایی مشخص، منفک و متناسب با کارکردشان را ندارند. به بیانی دیگر سیمای بیرونی عناصر شهری امروز همچون گذشته دارای تصویری شفاف و خوانا نیست و به راحتی با مشاهده خصوصیات حجمی و شکلی‌شان کارکرد و هویت آن قابل لمس نمی‌باشد (لینچ، ۱۳۷۶: ۱۶۹).

در کشور ما که شاید یکى از غنی‌ترین سرزمین‌ها از نظر بهره‌مندى از میراث و دستاوردهاى فرهنگى است و از نمودهاى آن شهرسازى و منظر شهری ویژه و شناخته شده‌اش در سطح جهانى است، ساختن شهرها و سیمای آنها از حساسیت خاصى برخوردار است. بنابراین نیازمندیم که هویت گذشته و امروزین این دو را باز شناسیم و آن را تعریف کنیم. امروزه هویت شهرى، همچون حلقه‌اى گم شده است و شهرها و سیمای آنها نه بر پایه هویت اصیل خود، بلکه بر پایه تقلیدهاى بدون اندیشه از مظاهر غربى و الگوهاى مدرن، بدون توجه به الگوهاى بومى، در حال شکل‌گیرى و گسترش است (کارکنان نصرآبادی: ۱۹).

 

نتیجه‌گیری

سیمای شهر سنتی ایرانی– به ویژه شهرهای مناطق گرم و خشک از قبیل یزد، اصفهان، کاشان و…- تصویری از ساخته‌های مشابه را پیش رو می‌آورد. نشانه‌های خاص این تصویر، نقاط برجسته، مرتفع و رنگی در لابلای آن است که از بافت عمومی تبعیت ننموده‌اند و سایر اجزای تصویر بافتی مشابه و یکنواخت دارند. بافتی همگن همراه با نقاطی شاخص در فواصل آنها، اصل درونگرایی در معماری ایرانی، سیمای همگن و یکنواختی را در شهرهای سنتی ایران ایجاد نموده است. برتری‌جویی در چهره شهر، معیار مطلوبی به شمار نمی‌آید، بنابراین شهر ایرانی سیمایی متعادل از همه گروه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. اهمیت این جنبه از منظر شهر، در مقایسه با شهرهای امروزین، که بر اساس حاکمیت سرمایه شکل گرفته‌اند، روشن خواهد شد. ویژگی‌های منظر شهری در محلات فقیر‌نشین با آنچه در محلات ثروتمند وجود دارد، کاملاً متفاوت است. نگاه عادلانه فرهنگ سنتی ایران، جامعه را با هویت حقوقی هم‌تراز می‌بیند و ساختار اجتماع غیرطبقاتی و رواج اخلاق فردی در مناسبات اجتماعی، مانع از برتری‌طلبی‌های جوامع سرمایه‌دار و قدرتمند می‌گردد.

سیمای شهرهای کویری ایران، در هر چشم‌انداز خود، بافتی مشابه دیوارهایی که معماری را پنهان می‌دارند، درختان سرزده از دیوارها، کوچه‌های ساده و بی‌تکلف، مصالح مشابه و در مجموع نوعی سادگی باشکوه پیدا می‌کند. ویژگی‌های منظر شهرهای سنتی ایران، امکان تفکیک قابل ملاحظه میان اقشار و طبقات گوناگون اجتماع را به وجود نمی‌آورد. جز نقاط شاخص سیما، آنچه به چشم می‌آید، جلوه‌ای مشابه و متعادل دارد که در یک هماهنگی زیبا و نمادین با محیط، بافتی یکنواخت و دلچسب برای چهره شهر به ارمغان می‌آورد. خاطره تصویری که شهر سنتی ایران در ذهن بیننده بر جای می‌گذارد، نمایانگر جامعه‌ای همگن با ارتباط‌های گرم و گسترده میان افراد آن است که تنها نقاط اجتماعشان اهمیت و جلوه ویژه‌ای دارد.

منظر شهرهای سنتی ایران در عین سادگی و آرامشی که دارند، دارای تنوع و ظرفیت‌های متفاوت بصری و فضایی، از جمله آهنگ تکرار سردر خانه‌ها، دیوارهای بلند در اطراف حیاط‌ها و معابر شهری، گنبدها و بادگیرهای سر به فلک کشیده، گنبدها و مناره‌های پوشیده با کاشی‌ مساجد، درختانی که از پشت دیوار حیاط‌ها پیداست، وجود ساباط‌ها و طاق‌ها بر روی معابر و تقاطع‌ها، ریتم سه‌راهی‌هایی که از مسیر اصلی منشعب می‌شوند، حضور مستمر مصالحی مانند خشت و کاهگل در تمامی عناصر معماری و منظر شهری و بسیاری از ویژگی‌های معماری و منظر شهرهای سنتی ایران که ریشه در نیازهای اقلیمی و باورهای فرهنگی–که از اصول توسعه پایدار و معماری و شهرسازی پایدار نیز می‌باشد- دارد. استفاده از عناصر طبیعت مانند، آب، باد، نور، درختان در حیاط‌ها، میدان‌ها و فضاهای عمومی شهری که تا حدود زیادی تحت تأثیر شرایط اقلیمی و فرهنگی است، در افزایش کیفیت منظر شهری، تنوع فضاهای شهری، ایجاد رنگ‌های متنوع و شاداب در سیمای شهر نیز بسیار موثر بوده است. به این ترتیب با الهام از منظر شهرهای سنتی ایران و با ایجاد رابطۀ معقول و پایدار میان انسان، شهر و طبیعت که تعبیری دیگر از مفهوم جهانی توسعۀ شهری پایدار است، می‌توان رابطۀ گسستۀ انسان، طبیعت و معماری را در شهرهای امروزی بهبود بخشید.

پس از بررسی مفاهیم و ویژگی­های توسعۀ پایدار، شهر و منظر شهری پایدار و نیز منظر شهرهای سنتی ایران (مناطق گرم‌وخشک)،در پایان به بررسی تطبیقی مفاهیم و ویژگی‌های آنها و شباهت­هایی که بین آنها وجود دارد، می­پردازیم (جدول۱).

 

جدول شماره ۱: بررسی تطبیقی مفاهیم و ویژگی­های مشترک توسعۀ پایدار، شهر و منظر شهری پایدار و منظر شهرهای سنتی ایران (مناطق گرم و خشک)

 

توسعۀ پایدار، شهر و منظر شهری پایدار

منظر شهر­های سنتی ایران

(مناطق گرم‌وخشک)

 

 

مفاهیم

بهبود کیفیت زندگی، ایجاد امنیت، آرامش و آسایش روحی و جسمی شهروندان در شهر و منظر شهری پایدار

فضای شهری و سیمای شهری همگن، متعادل و هماهنگ با نیازهای جسمی و روحی شهروندان (مردم‌واری)

تأمین نیازهای انسان بدون تصرف در منابع و نیازهای آیندگان با استفاده از توسعۀ شهری و منظر شهری پایدار

استفاده از مصالح بومی (بوم­آورد) در سیمای شهر و اتکا به انرژی­های تجدیدپذیر و عدم تجاوز به منابع و نیازهای آیندگان (خودبسندگی)

هماهنگی شهر و منظر شهری با محیط زیست در جهت حفظ و نگهداری آن و جلوگیری از آلودگی و نابودی آن

شهر و سیمای شهری همساز با محیط و اقلیم و متکی بر انرژی‌های طبیعی و پاک، بدون آلودگی محیط زیست

 

ویژگی‌ها

استفاده از عناصر و نشانه‌های بومی در منظر شهری برای تاکید بر هویت جمعی شهروندان

تکرار عناصری مانند بادگیر، گنبد، طاق و ساباط در سیمای شهری برای تقویت انسجام و هماهنگی و هویت‌بخشی به آن

سیمای شهری یکسان جهت تأکید بر عدالت اجتماعی

همگونی در سیمای تمام مناطق شهر و عدم تاکید بر اختلاف طبقاتی

استفاده از عناصر طبیعت در فضاها و سیمای شهری برای تعادل‌زیست‌محیطی و کیفیت بصری

حضور طبیعت(حوض، درخت، گل و گیاه، قنات و…)در فضاهای شهری برای تعادل اقلیمی و نیز ایجاد تنوع و کیفیت در منظر شهری

 

منبع: نگارنده

شهرها و محله‌های ایرانی و سیمای آنها در مناطق گوناگون ایران، در ارتباطی موزون و هماهنگ با فرهنگ و اقلیم، موزه¬ای زنده از معماری، شهرسازی و منظر شهری پایدار ایرانی را به نمایش گذاشته¬اند. از میان شهرهای سنتی ایرانی در مناطق و اقلیم¬های مختلف، شهرهای مناطق گرم و خشک، که آیینۀ تمام نمای شهرهای اصیل ایرانی هستند، به صورت شگفت¬انگیزی با طبیعت و زندگی ساکنانشان در هم آمیخته¬اند. این موزۀ تاریخی غنی، در این زمان که انسان¬ها، بی-دریغ به دنبال زندگی، محیط و شهر و منظر شهری پایدار هستند، می¬تواند الهام بخش مردم، مسئولان، متخصصین و معماران ایرانی و حتی جهانی باشد تا شاید با یک نگاه هوشمندانه و عمیق به تاریخ – نه صرفاً یک بازگشت التقاط‌گرایانه و تقلید کورکورانه- بتوان هویت و پایداری را به منظر شهرها و محله‌های ایرانی بازگرداند.

در پایان بر این مهم تأکید می‌شود که توسعه پایدار، معماری پایدار، شهر پایدار، منظر شهری پایدار و به طور کلی مفهوم پایداری دارای یک تعریف مشترک و جهان‌شمول برای تمام جوامع، فرهنگ¬ها و مردمان جهان نیست، بلکه هر جامعه¬ای، در کنار تکیه بر تجربیات علمی و نوین جهانی، باید با بررسی بسترهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خود، مفهوم پایداری را تعریف نماید. بنابراین شایسته است، با نگاهی عمیق، مقولۀ توسعۀ پایدار، شهر و منظر شهری پایدار، در بستر تاریخی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایران بازشناسی شده و با الهام از آموزه¬های گرانبهایی که در تاریخ کهن معماری و شهرسازی ایران وجود دارد، شهر و منظر شهری پایدار ایرانی با یک رویکرد بومی‌گرایانه تعریف شود.

 

فهرست منابع

بحرینی، سیدحسین. مکنون، رضا.۱۳۸۰٫توسعۀ شهری پایدار: از فکر تا عمل. فصلنامه محیط ‌شناسی. شماره۲۷٫

سعده¬زرآبادی، زهراسادات. خزاعی، فاطمه. ۱۳۸۶٫ از پایداری محله تا محلۀ پایدار. ماهنامه ساختمان و کامپیوتر. شماره۱۸٫

عزیزی،محمدمهدی.۱۳۸۵٫ محلۀ مسکونی پایدار: مطالعۀ موردی نارمک. فصلنامه هنرهای زیبا. شماره۲۷٫

فرهودی، مروه. ۱۳۸۶-۱۳۸۵٫ بررسی مفهوم معماری مبتنی بر تفکر پایداری. فصلنامه معماری و ساختمان. شماره۱۲٫

کارکنان نصرآبادی، محمد. ۱۳۸۷٫ شهر، هویت شهری و شهرداری‌ها، از محله‌گرایی تا جهانی‌شدن. فصلنامه شهرداریها. شماره ۸۹٫

لینچ، کوین. ۱۳۷۴٫ سیمای شهر. مترجم: منوچهر مزینی. انتشارات دانشگاه تهران.

لینچ، کوین. ۱۳۷۶٫ تئوری شکل خوب شهر. مترجم: سیدحسین بحرینی. انتشارات دانشگاه تهران.

مسعود، محمد. باحجب‌ایمانی، حمیدرضا. ۱۳۸۷٫ توسعۀ پایدار شهری راه‌حل دنیای جدید برای بحران شهرها. ماهنامه ساختمان و کامپیوتر. شمارۀ۲۳٫

 

Auclair، Christine. 1997. The UNCHS (Habitat) Indicators Program، Sustainability indicators report of the project on indicators of sustainable development، Wiley، New York.

Baird، George. 1995. The Space of Appearance، MIT Press، Cambridge.

Barton، Hugh (Marcus Grant، Richard Guise). 2003. Shaping Neighborhoods: A guide for health، sustainability and vitality، Spon Press، London and New York.

Breheny، Michael. 1990. Strategic Planning and urban Sustainability، TCPA، volume 2، London.

Mazmanian، Daniel، A. Kraft، Michael، E. 1999. Toward Sustainable Communities، MIT Press، Cambridge.

Register، Richard. 2002. Eco-cities: rebuilding cities in balance with nature، New Society Publishers، Canada.

Rosland، Mark. 1997. Eco-city Dimension: healthy communities، healthy planet، New Society Publishers، New York.

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه

نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ فروردین ۱۵, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه
نشست نقش تجمیع در توسعه و تخریب شهر

نشست نقش تجمیع در توسعه و تخریب شهر

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۷, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست دوم از دفتر چهارم سلسه نشستهای موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با عنوان « نقش تجمیع در توسعه و تخریب ...
جغرافياي گردشگري تهران و نقش شهرسازي و معماري در توسعه آن

جغرافیای گردشگری تهران و نقش شهرسازی و معماری در توسعه آن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه جغرافیای گردشگری شهر تهران همراه با ویژگیهای شهرسازی و معماری آن در صنعت گردشگری، و بازشناسی امکانات و ...
طرح توسعه بندر شهيد رجايي

طرح توسعه بندر شهید رجایی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است عملیات اجرایی بخش نخست فاز ۳ طرح توسعه بندر شهید رجایی با حضور معاون اول رئیس جمهور در آستانه دهه مبارک فجر آغاز می شود. ...
سند توسعه شهرستان بندر لنگه(کامل)

سند توسعه شهرستان بندر لنگه(کامل)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مطالعه بخشی از این سند: موقعیت جغرافیایی (اقلیم و سرزمین) تقسیمات کشوری: شهرستان بندرلنگه در ۲۵۱ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس ، یکی از قدیمی ترین ...
اثرات برنامه ريزي متمركز سوسياليستي بر تحولات برنامه ريزي و الگوهاي توسعه و عمران شهري در شوروي

اثرات برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی بر تحولات برنامه ریزی و الگوهای توسعه و عمران شهری در شوروی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده ابداع و بکارگیری برنامه ریزی متمرکز در راستای حل مسائل و مشکلات شهری و ایجاد تحولات در توسعه و عمران شهرها و در کل ...
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود