همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری

مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری

"کیفیت" یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه و طراحی شهری بوده و طبیعتاً از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است . گذشته از اهمیت نظ ری، به واسطه بحران کیفیت که درحال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواج ه اند ، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرس ش های جدی بدل گردیده است . بسیاری از مسئولین ، دانشگاهیان و طرا حان شهری حرفه ای به شکل فزایند ه ای نگرانی خود را در مورد نبود طراحی شهری واجد کیفی ت مطلوب در کشور ابراز نموده اند؛ با این وجود ، به واسطه ماهیت چند پهلو و فرار مفهوم "کیفیت"، اتفاق نظر قابل ملاحظه ای در دیدگا ه های مطرح شده به چشم نمی خورد. چنین به نظر م ی رسد که برای ایجاد فهم مشترک از مقوله " کیفیت طراحی شهری " به روشنگری و بسط نظری این مفهوم نیاز است.

هدف از این نوشتار، تحقیق در مورد مفهوم "کیفیت طراحی شهری "، تدوین یک چارچوب نظری جهت تبیین مفهوم مزبور و بازشناسی و معرفی مؤلف ه های سازنده آن است . این نوشتار از پنج بخش عمده تشکیل می شود. نخست، مفهوم "کیفیت" از نقطه نظر ریشه شناسی واژه مو رد بحث قرا م ی گیرد. سپس، این مفهوم ازنظر "حالت وجودی " بررسی خواهد شد . آنگاه، مروری بر ادب یات مرتبط با موضوع طراحی شهری "خوب" و کیفیت های وابس ته به آن ارا ئه خواهد شد . در ضمن، تعدادی از چک لیس ت های مورد استفاده عملی توسط هی أت های بازبینی طر احی شهری از نظر معیارهای به کارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته ، نتایج گزارش می گردد. در نهایت، نتایج مطالعه حاضر به این ترتیب ارایه می شود:
-۱ کیفیت طراحی شهری را م ی توان از ط ریق نسخه تکامل یافته مدل کانتر ( ۱۹۷۷ ) که توسط این نوشتار تحت عنوان "مدل مکان پایدار" ارایه گردیده به شکل مؤثری تبیین نمود؛
-۲ کیفیت طراحی شهری متشکل از سه مؤلف ه به نام های "کیفیت تجربی – زیبا شناختی "، "کیفیت عملکردی" و "کیفیت زیست محیطی" است.

متن کامل مقاله

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)