شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی)

ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی)

چکیده
این پژوهش کوشیده تا توان ب هکارگیری ارزش های شهرسازی اسلام ی را در دوره ی امروزین و برای گستر ه جهانی آشکار سازد. در پژوهش ه ای مشابه ، بیشت ر به سوی ه های شکلی و ریخت شناسی شهر اسلامی در دوران گذشته بسند ه شد ه و سوی ههای دریافت ی و پویا و امروزین آن چندان بررسی نشده است. در این نوشتار ابتدا پژوهش های انجام شده بازبینی و شناسایی شده است. پس از آشکارسازی گذشته نگ ر و « ناکالبدی » و « کالبدی » در دو لایه ی شهر اسلامی که تا « فراکالبدی » کالبدی بودن بیشتر این پژوهش ها ، پنداره ها و سویه های کنون پنهان مانده اند، با نگرش به انگاره های شهرسازی امروزین نمایان شده است. نمونه هایی از شهرهای اسلامی کندوکاو شده و با بررس ی های چندباره و ژرف، ویژگی های شیوه ی یگانگی با » ،« دادگستر ی » هم آمیزی کالبدی پار ههای آن ها در چند شناسه ی همون د، مانند نهاده شده اند. گزینش این « سازش پذیری با خردورزی » و « پرمایگی با ناهمگونی » ،« گوناگونی پنداره ها به گونه ای شده که دارای سرشت فراکالبدی باشند. سرانجام رویکردهای جدید در انگاره های شهرسازی امروزین که از ۱۹۶۰ به این سو در جهان بازگو شده ، همچون ساختاری و » و نیز رو ش های « بنیادی » و « جانشینی » ،« داد و ستدی » ،« شهرسازی فزاینده » با رویکردهای گسترش شهر اسلامی سنجش شده است. یافته ی بنیادی این نوشتار « راهبردی این است که ارزش های شهرسازی اسلامی فرای کالبد، جای و زمان است و می توان از آنها در گسترش شهرهای جهانی امروز بهره برد. این شهرسازی، راهبردی و پویا بوده و ویژگ ی ها و انگاره های درست امروزین شهرسازی را از زمانی بسیار پی ش تر دربرداشت ه است و توان بسیاری در جهان گستر ی داشته و همچنان دارد.
کلیدواژ ه ها: شهرسازی اسلامی، انگاره نوین شهرسازی، اسلام و شهر، شهرهای خاورمیانه.

مقدمه
در پژوهش های انجام شده در زمینه ی شهرسازی اسلامی، نگرش های شکلی و کالبدی بیش از نگره های سرشتی و بن مایه ای بوده است. خاورشناسان برگرفته از اندیش ههای نویسندگان مسلمان سد ههای میانه، شهر را جایی شناسایی باشد. الگوی سراسر شهرهای اسلامی خاورمیانه نی ز ، « گرمابه ی همگانی » و « بازار » ،« مسجد جامع » کرده اند که دارای دارای ویژگی های شکلی و کالبدی ویژ های دانسته شده است: یک دژِ سده ی میانه ای، یک بازار کانونی در کنار آن، یک یا چند گرمابه ی همگانی در همسایگی و گوش ههای پیرامون مسجد جمعه، مسجد  مدرسه، کاروانسرا، الگوهای باریک و تنگ و درهم خیابان ها، کوی و برزن های وابسته به نژادهای گونه گون، خان ه ها با سرای میانی، دژ و باروی سده ی نیز م ی نویسد، « ابولقد » میانه ای، نبود فضاهای باز از پیش درانداخته به جز فضای باز نزدیک مسجد جمعه. آن چنان که  نکوه ش یا ستای شها دربار هی شهر اسلامی ب هجای نگرش بر فرآیند، بیشتر به فرم و فرآورده پرداخت ه اس ت .(۲۰۰۳: ۳Good, ) چنین نگرشی تک سویه به شهرسازی اسلامی، از دیدگاه های گوناگونی پرسش پذیر است. نخست آنکه شهر اسلامی با دریافت های ویژه ی اسلامی، نمی تواند تنها با مسجد و بازار یا شیوه ی هم آمیزی آنها شناخته شو د . اسلام پشتیبان و بیان « ویلیام مارس ز » و « جوزف ارنست ر ن ان » آوازه گر شهر و شهرنشینی است. تا آنجا که پژوهشگران غربی چون به این ترتیب نباید تنها بازتاب اسلام بر .(Abu-Lughod, 1987:156) کرده اند که اسلام از پایه، دینی شهری است  شهر را یک سویه نگریست. بلکه بازتاب شهر در گسترش و سازندگی شهرنشینی اسلامی از آغاز اسلام بارز است . پیامبر خدا (ص) در شهر مکه پند می داد و در یثرب همبودگاه برپا کرد و نام آن را به مدینه یا شهر دگراند. نقش شهرها و پیوند کاروانیان میان آنها در گسترش اسلام رد نکردنی است.

دانلود متن کامل مقاله

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

دسته بندی و تحلیل عملکرد نماهای دو پوسته

دسته بندی و تحلیل عملکرد نماهای دو پوسته

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۱۱, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دسته بندی و تحلیل عملکرد نماهای دو پوسته
شناساییو ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضای درمانی با رویکرد معماری دانش بنیان

شناساییو ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضای درمانی با رویکرد معماری دانش بنیان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شناساییو ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضای درمانی با رویکرد معماری دانش بنیان
بررسی شاخصه های کیفیت و کمیت در مسکن معاصر

بررسی شاخصه های کیفیت و کمیت در مسکن معاصر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی شاخصه های کیفیت و کمیت در مسکن معاصر
تغییرپذیری فضاهای چندعملکردی

تغییرپذیری فضاهای چندعملکردی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تغییرپذیری فضاهای چندعملکردی
بررسی اصول حاکم بر زمینه گرایی در معماری

بررسی اصول حاکم بر زمینه گرایی در معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی اصول حاکم بر زمینه گرایی در معماری
بررسی عوامل موثر در روند طراحی پارک در کلان شهرها با توجه به ارتباط موسیقی و آوای ملموس چهارعنصر طبیعت

بررسی عوامل موثر در روند طراحی پارک در کلان شهرها با توجه به ارتباط موسیقی و آوای ملموس چهارعنصر طبیعت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی عوامل موثر در روند طراحی پارک در کلان شهرها با توجه به ارتباط موسیقی و آوای ملموس چهارعنصر طبیعت