شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

تعیین تکلیف اراضی آستان قدس رضوی

با بررسی طرح جامع مشهد انجام شد تعیین تکلیف اراضی آستان قدس رضوی در شورای عالی ‌شهرسازی و معماری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در ادامه بررسی طرح جامع مشهد مصوب کرد: باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هر گونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌شود و برای اراضی واقع در تفاطع جاده سرخس و ریل راه آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰متر مربع ، کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی تصریح کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسات مورخ ۱۷/۹/۹۳ و ۲۳/۴/۹۳ و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۹۳ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری کرد:
۱-سند کاربری اراضی
۱-۱- نظر به اینکه در نقشه کاربری پیشنهادی طرح، خدمات تنها در مقیاس شهری ارائه شده است لذا ارائه کاربری های خدمات شهری هماهنگ با نظام تقسیمات شهری حداقل در چهار سطح فراشهری، شهری، منطقه‌ای و ناحیه ای همراه با تثبیت خدمات وضع موجود ضروری است. ضمن اینکه در مورد خدمات شهری مقیاس محله سطوح مدنظر مشاور در جداول سطوح و سرانه ها به تفکیک ارائه شود تا در هنگام تهیه طرح تفصیلی مبنای تثبیت خدمات باشد.
۱-۲- نقشه های تقسیمات شهری در مقیاس منطقه، ناحیه و محله و کاربری اراضی وضع موجود برمبنای آخرین تغییرات قانونی (ساخت و سازهای انجام شده، مصوبات کمیسیون ماده ۵) تا زمان تصویب در شورای برنامه ریزی استان ارائه گردد.
۱-۳-نقشه کاربری اراضی پیشنهادی به شرح ذیل اصلاح شود:
•عناوین کاربریها مطابق عناوین بیستگانه مصوبه شورایعالی، اصلاح و رنگها و جداول متناظر با این عناوین ارائه شود.
•کاربری حرم مطهر رضوی با قید"حرم مطهر" نمایش داده شود.
•همه پارک های شهری تحت کاربری "پارک و فضای سبز" ارائه شود.
•کاربری تجاری-خدماتی- مسکونی به کاربری هماهنگ با مصوبه شورای عالی تغییر و اختلاط مدنظر مشاور در ضوابط و مقررات، مشخص و ابزار کنترلی این اختلاط معرفی شود.
۲-استقرار صنایع در محور چناران- قوچان
۲-۱-با توجه نقش حیاتی و کلیدی سفره آب زیر زمینی و آبخوان دشت ممنوعه محور مشهد – قوچان در حیات شهر مشهد و مخاطرات بالقوه و بالفعل آلودگی های صنعتی مترتب به آن و نیز در اجرای مفاد مصوبه مورخ ۲۳/۴/ ۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و رویکرد ماده ۶ ضوابط استقرار صنایع (مصوب هیات وزیران) ضمن تاکید بر گسترش چتر حفاظتی حریم شهر بر محور قوچان بصورت موزائیک با حریم شهر گلبهار مقرر مینماید: در ضوابط و مقررات حریم مشهد ممنوعیت احداث صنایع جدید و منع گسترش صنایع موجود در محور مذکور ملحوظ شود . ضمنا ساماندهی صنایع موجود در این محور با رویکرد انتقال صنایع مزاحم و آلاینده و پایش صنایع بصورت طرح موضوعی الویت دار ضرورت تام دارد.
۳-در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی
با توجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورایعالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه ۲۳/۴/۹۳) شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۳-۱-کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ میباشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هر گونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌شود.
۳-۲- برای اراضی واقع در تفاطع جاده سرخس و ریل راه آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰متر مربع ، کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد.
۳-۳-در خصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته و پیشنهاد می گردد کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبت گردد.
۳-۴- در خصوص تغییر کاربری قسمتی از اراضی ۲۰ هکتاری موسوم به طرق بر اعمال طرح موضعی موسوم به زارعین مصوب ۲۹/۹/۹۱ کمیسیون ماده ۵ تاکید می گردد.
۳-۵ – در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت۱۹۰۰۰متر مربع کاربری باغ تثبیت می گردد.
۳-۶-برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار متر مربع کاربری اداری-انتظامی و فرهنگی تعیین میگردد.
۳-۷- برای ۴محل واقع در بلوار دانشجو و جنوب بلوار امام علی ، بر تثبیت طرح تفصیلی مصوب تاکید میگردد.
۳-۸ -برای محل واقع در ضلع شمال غربی میدان فلسطین تثبیت وضع موجود با کاربری اموزش عالی تعیین گردد.
۳-۹- سایر موارد برابر مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و طرحهای موضعی مصوب کمیسیون ماده پنج مورد تایید است.
۴- ضوابط و مقررات
با توجه به عدم کفایت ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد در محور های زیر مقرر گردید موارد توسط مشاور و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با تکمیل اسناد مجددا به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد:
۴-۱-ضوابط بلندمرتبه سازی : ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر مشهد ظرف مدت مذکور و پس از طی مراحل استانی جهت بررسی و تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد. در صورت عدم ارائه ضوابط طرح در موعد مقرر (سه ماه) صدور هر گونه مجوز بلند مرتبه سازی در شهر مشهد پس از این تاریخ ممنوع میباشد.
۴-۲–ضوابط و مقررات مربوط به تراکم های ساختمانی
۴-۳– ضوابط بافت فرسوده
تبصره۱- در بازنگری موارد مذکور رعایت و لحاظ کلیه موارد مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ ۲۷/۷/۹۳ الزامی است.
تبصره ۲- در فاصله زمانی تهیه و تصویب ضوابط بلندمرتبه سازی صدور هر گونه پروانه ساخت در شهر مشهد با ارتفاع بیش از ۲۳ متر متوقف گردد. این تبصره شامل پروانه هایی که تا این تاریخ صادر شده و مراحل قانونی درکمیسیون ماده ۵ و یا شورایعالی را طی کرده باشند(مانند طرح زکریای ۱ و ۲) نم‌یشود.
تبصره ۳- ابلاغ اسنادطرح جامع مشهدمنوط به ارایه وتصویب مجلدضوابط و مقررات خواهدبود. وظیفه پیگیری و تحقق این امربعهده اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی می‌باشد.
۵- طرحهای مربوط به پادگان لشگر ۷۷ و میدان تیر پس از طی فرآیند قانونی در استان برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
منبع: شورای عالی شهرسازی و معماری

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود