شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

پایان نامه نقش مدیریت شهری در ایجاد توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی:منطقه ۲۲ شهر تهران)

نویسنده:  کاوه حاتمی
استاد راهنما: دکتر جعفر شاعلی
استاد مشاور: دکتر غلامرضا معمارزاده
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۲/۱
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت شهری

چکیده
هدف پژوهش: با توجه به این موضوع که منابع موجود در کره ی زمین رو به اتمام هستند، پایداری در چند سال اخیر به یکی از مسائل اساسی برنامه ریزان شهری درآمده است و با نظر به این امر که منابع موجود در شهرها به سه منبع اصلی محیطی، اجتماعی و اقتصادی دسته بندی می شوند، در مقابل پایداری شهری نیز به سه قسمت پایداری محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع موجود در شهر در ارتقاء پایداری شهری در جهت حفظ منابع موجود و برقراری عدالت در توزیع و استفاده ی منابع شهری برای نسل های حاظر و آینده می باشد.  
روش پژوهش: بدلیل اینکه به دنبال ایجاد رابطه ی همبستگی بین دو متغیر مدیریت منابع شهری و پایداری شهری هستیم و همچنین منطقه ۲۲ تهران به عنوان مکان مورد مطالعه انتخاب شده است، لذا پژوهش حاضر همبستگی-موردی است.
جامعه آماری: جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مدیران اجرایی منطقه ۲۲ تهران که به نحوی در مدیریت شهر دخیل هستند. لذا کلیه ی مدیران حاضر در شهرداری منطقه ۲۲، اداره آب، اداره برق، سازمان های غیر دولتی و … در جامعه آماری این پژوهش محسوب می شوند.
روش انجام پژوهش: کلیه مطالب موجود در بخش مبانی نظری این پژوهش از کتب، مقالات، آمار و اسناد رسمی حاضر در شهرداری منطقه ۲۲ تهران گردآوری شده است. همچنین برای بررسی فرضیه ی پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.
یافته ها و نتایج پژوهش: پس از تحلیل سوالات و بررسی فرضیه های موجود،نتایج حاکی از این بود که مدیریت زمین و کاربری آن برحسب ظرفیت های توسعه پایدار صورت می پذیرد و به مدیریت پسماند و اکولوژی شهری اهمیت داده می شود. در مقابل به مدیریت آب و ذخیره آن برای مواقع بحرانی، استفاده از انرژی های نو و همچنین ایجاد زیر ساخت های موجود برای پویایی حمل و نقل عمومی توجه خاصی نمی شود.همچنین ساخت و سازها برحسب ظرفیت ها و با توجه به توسعه پایدار صورت گرفته است و میزان مراکز آموزشی و تحصیلی جهت ارتقاء سطح مهارت و دانش افراد در این منطقه قابل توجه نیست.گوناگونی جمعیت و تنوع سبک زندگی در مدیریت این منطقه لحاظ نشده است  میزان همبستگی و مشارکت مردمی در این منطقه مطلوب نیست.
واژگان کلیدی: مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، اکولوژی شهری،متابولیزم شهری.

خلاصه:

    با توجه به این موضوع که منابع موجود در کره ی زمین رو به اتمام هستند، پایداری در چند سال اخیر به یکی از مسائل اساسی برنامه ریزان شهری درآمده است و با نظر به این امر که منابع موجود در شهرها به سه منبع اصلی محیطی، اجتماعی و اقتصادی دسته بندی می شوند، در مقابل پایداری شهری نیز به سه قسمت پایداری محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع موجود در شهر در ارتقاء پایداری شهری در جهت حفظ منابع موجود و برقراری عدالت در توزیع و استفاده ی منابع شهری برای نسل های حاظر و آینده می باشد  بدلیل اینکه به دنبال ایجاد رابطه ی همبستگی بین دو متغیر مدیریت منابع شهری و پایداری شهری هستیم و همچنین منطقه ۲۲ تهران به عنوان مکان مورد مطالعه انتخاب شده است، لذا پژوهش حاضر همبستگی-موردی است.جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مدیران اجرایی منطقه ۲۲ تهران که به نحوی در مدیریت شهر دخیل هستند. لذا کلیه ی مدیران حاضر در شهرداری منطقه ۲۲، اداره آب، اداره برق، سازمان های غیر دولتی و … در جامعه آماری این پژوهش محسوب می شوند. کلیه مطالب موجود در بخش مبانی نظری این پژوهش از کتب، مقالات، آمار و اسناد رسمی حاضر در شهرداری منطقه ۲۲ تهران گردآوری شده است. همچنین برای بررسی فرضیه ی پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. یکی از مشکلات اساسی ای که هر شهر و هر منطقه ای با آن دست و پنجه نرم می کند نحوه ی تامین انرژی و آب است.این دو مقوله که جزء مقوله های حساس و حیاتی برای هر سیستم شهری محسوب می شوند می توانند موجبات رشد و یا افول آنها را فراهم کنند.با توجه به محدود بودن سوخت های فسیلی و همچنین هزینه بر بودن سوخت های هسته ای با توجه به نبودن زیرساخت های لازم برای بکاربردن آنها ،دور از ذهن نیست که غالب مدیران شهری در جهت ایجاد زیرساخت هایی برای استفاده از انرژی  های جایگزین همچون انرژی های خورشیدی و بادی برآمده اند.استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی در اکثر نقاط جهان به امری مهم و قابل توجه تبدیل شده است.لذا با وجود ویژگی های موجود در این منطقه و آفتابگیر بودن آن استفاده از انرژی های خورشیدی توجیه پذیر است که متاسفانه مدیران و مسئولان شهری در این منطقه تاکنون قدمی در جهت محقق کردن این مهم برنداشته اند.علاوه بر این با توجه به این موضوع که تهران در چند سال اخیر با مشکلات جدی کمبود آب آشامیدنی مواجه بوده است انتظار می رود که برای مدیریت ذخایر آب و جلوگیری از ایجاد بحران چاره هایی اندیشیده شده باشد. طبق اطلاعات بدست آمده در این منطقه برای رفع این مشکل اقدامات گسترده ای نظیر آبخیز داری و آب خان داری صورت نگرفته است و بطور قطع یکی از بحران هایی که همواره این منطقه و بسیاری از مناطق مشابه را می  آزارد،بحران کمبود آب خواهد بود.همچنین سیستم حمل و نقل در این منطقه جهت جابجایی ساکنین آن به اقسا نقاط شهر پویا نیست و ساکنین آن به وجودمشکل در سیستم در حمل و نقل این منطقه همانند مدیران شهری منطقه اعتقاد دارند.این مشکلاتی که ذکر شد همگی به پایداری محیطی این منطقه لطمه وارد می کنند و مانع رسیدن این منطقه به پایداری محیطی می شوند.یکی از مشکلاتی که هنگام عبور از منطقه به طور آشکارا نمایان است کمبود طراوت ومدیریت شادابی  در آن می باشد.به نظر می رسد که این معضل به دلیل ناکافی بودن اقدامات مسئولان جهت ایجاد بنگاه های اقتصادی ،مراکز خرید و تفرج گاه های مناسب- همانطور که از نتایج پرسشنامه ها نمایان شده- برای استفاده ی ساکنین آن است.که این مهم با توجه بیشتر مسئولان شهری قابل رفع می باشد.وجود درختان بسیار در ناحیه ی ۳ این منطقه و همچنین دریاچه ی موجود ،علاوه بر ایجاد هوای پاک برای این منطقه می تواند به یکی از مکان های جذب سرمایه و همچنین منبع های درآمد برای این منطقه بوجود بیاید.اما از مشکلات اساسی و مهم که اگر توجه کافی به آن نشود موجبات افول مدیریت شهری و در نهایت توسعه پایدار شهری را فراهم خواهد کرد موضوع مشارکت مردمی و توجه به گوناگونی جمعیت و  تنوع سبک زندگی است.همانطور که کلیه ی صاحب نظران شهری اظهار داشته اند هیچ امری در شهر بدون مشارکت ساکنین آن محقق نخواهد شد و استفاده از مشارکت مردمی در برنامه ریزی ها و توجه به عقیده ها،تفکرها،سلامت و ایمنی آنها موفقیت مدیریت شهری را تضمین خواهد کرد.هرچه همبستگی اجتماعی در منطقه ای بیشتر باشد مدیران آن منطقه در انجام برنامه ها موفق تر خواهند بود.با توجه به این که اکثر ساکنین این منطقه از زندگی متوسط روبه بالایی برخوردارند لذا درصد مشارکت پذیری آنان نیز بالاتر است و این یک فرصت برای این منطقه به حساب می آید.پیشنهاد آخر اینکه توسعه پایدار تنها با توجه به یکی از فاکتور های اجتماعی ،محیطی و اقتصادی میسر نخواهد شد.بلکه این سه اعضای لاینفک یکدیگرند و توجه و تعادل برقرار کردن بین هر سه ی آنها موجبات رسیدن به توسعه پایدار را فراهم می کنند.همچنین مدیران باید دقت داشته باشند که رابطه ی بین مدیریت شهری و توسعه پایدار رابطه ای دوجانبه است به این معنی که مدیریت شهری در ایجاد توسعه پایدار شهری موثر است و همچنین اندیشه های توسعه پایدار موجبات ارتقاء استانداردهای مدیریت شهری را فراهم می سازند.
پیشنهاد پژوهشگر برای پژوهشهای آتی بدین شرح است :
۱٫   انجام  پژوهشهای آتی با توجه به مدل تلفیقی ارائه شده
۲٫   انجام پژوهشهای مستقل در هر یک از ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار
۳٫   انجام پژوهشهای مرتبط با توسعه پایدار در مناطق بحرانی شهر تهران و همچنین کلانشهرهای کشور
۴٫   انجام پژوهشهای مرتبط با توسعه پایدار به صورت تطبیقی و مقایسه ای در میان مناطق شهری تهران و کلانشهرهای کشور
۵٫   پژوهش و بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه توسعه پایدار

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

دیدگاه ها (۲ دیدگاه)

 1. الهام ميررسولي

  با سلام
  پایان نامه با عنوان پایان نامه ( نقش مدیریت شهری در ایجاد توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی:منطقه ۲۲ شهر تهران)) را خواهانم. امکان دریافت فهرست مطالب وجود دارد که بعد از تایید بتوان پایان نامه را خریداری کنم؟
  هزینه خرید پایان نامه چقدر است و به چه صورت می باشد؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

تحلیل شاخص‌های جهانی محیط‌ زیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

تحلیل شاخص‌های جهانی محیط‌ زیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ فروردین ۱۱, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تحلیل شاخص‌های جهانی محیط‌ زیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران سنجش پایداری محیطی یکی از مهم‌ترین مسائل برای شناسایی روندها و تحولات جامعۀ جهانی ...
توسعه پایدار شهری با استفاده از روش بام سبز

توسعه پایدار شهری با استفاده از روش بام سبز

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مرداد ۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه پایدار شهری با استفاده از روش بام سبز
الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ تیر ۲۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری

ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ تیر ۲, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار و محیط شهر

توسعه پایدار و محیط شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۹, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه پایدار و محیط شهر
تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری

تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود