شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • instagram : shahrsazionline.ir
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

پایان نامه طراحی مرکز محله پایدار (نمونه موردی: منطقه ۵ تهران)

نویسنده:  سیده روناک حسینی
استاد راهنما: دکتر محمد تقی زاده
استاد مشاور: دکتر علیرضا عندلیب
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۱۰/۱۲
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: معماری

این پایان نامه مورد حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گرفته است.

چکیده
منطقه ۵ شهرداری، در شمال غربی شهر تهران واقع گردیده است. پیش از شکل گیری منطقه ۲۲ شهر تهران منطقه ۵ به عنوان غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آمده است.این منطقه در میان سایر مناطق شهر تهران منطقه ای به نسبت جوان و نوساز به حساب می آید و مورد هجوم ساخت و سازهای بی رویه در سطح منطقه و حتی بدون توجه به حرایم مختلف از جمله رودخانه ، گسل و …..قرار گرفته است.
جمعیت منتج از آهنگ جذب مهاجر در منطقه ۵ و همچنین اشباع بودن اکثر مناطق شهر تهران از نظر ساخت و ساز ،این منطقه را در دیدی کلی به منطقه ای خوابگاهی تبدیل نموده است که هر چند بر بستر های مختلف و مناسب محیطی استقرار یافته است، به دلیل عدم استفاده از این مزایا بدون تعریف یک هویت پویا و زنده در ساکنان خود احساس عدم تعلق را تقویت می نماید.
سازمان فضایی این منطقه از دو عنصر اصلی بافت مسکونی و شبکه های ارتباطی تشکیل شده که بافت مسکونی در قسمت های وسیعی توسط این شبکه ها به چند پاره تقسیم شده و باعث جدایی ساکنان یک محله از یکدیگر (با توجه به تقسیم بندی موجود محلات) گردیده است. اما جزیی که کمتر به آن پرداخته شده است، تعریف مرکز محله برای محلات سطح منطقه است. در این تحقیق سعی ما بر این است که با بررسی و مطالعه همه جانبه در رابطه با محلات و مراکز محله و در نهایت طراحی یک نمونه مرکز محله در سطح محدوده منطقه ۵ ،الگویی جهت رفع این مشکل ارائه گردد که تا حد امکان مطالعات و طراحی صورت پذیرفته مطابق و در جهت اصول پایداری باشد. البته تا حدی که خود مسأله پایداری سبب ایجاد حس ملال آوری فضا برای ساکنین محله نشود.
تحقیق حاضر(همانگونه که بیان گردید) از نظر ساختاری از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش نخست که به مطالعه نظری موضوع می پردازد از چهار فصل تشکیل شده است و شامل مباحثی چون مروری بر ادبیات موضوع، بررسی تاریخچه محلات در ایران و تجارب بین المللی در این زمینه ، معرفی و تبیین شاخصه های طراحی پایدار در سطح محلات و کیفیت فضای مطلوب جهت طراحی محلات و مراکز محله می پردازد.بخش دوم نیز که شامل دو فصل است به مطالعات و تجزیه و تحلیل های مربوط به بستر طرح ، ارائه استاندارد های طراحی مرکز محله و در نهایت طراحی یک نمونه مرکز محله در سطح محدوده منطقه۵ می پردازد.

خلاصه پروژه:

منطقه ۵ شهرداری، در شمال غربی شهر تهران واقع گردیده است. پیش از شکل گیری منطقه ۲۲ شهر تهران منطقه ۵ به عنوان غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آمده است.این منطقه در میان سایر مناطق شهر تهران منطقه ای به نسبت جوان و نوساز به حساب می آید و مورد هجوم ساخت و سازهای بی رویه در سطح منطقه و حتی بدون توجه به حرایم مختلف از جمله رودخانه ، گسل و …..قرار گرفته است.

جمعیت منتج از آهنگ جذب مهاجر در منطقه ۵ و همچنین اشباع بودن اکثر مناطق شهر تهران از نظر ساخت و ساز ،این منطقه را در دیدی کلی به منطقه ای خوابگاهی تبدیل نموده است که هر چند بر بستر های مختلف و مناسب محیطی استقرار یافته است، به دلیل عدم استفاده از این مزایا بدون تعریف یک هویت پویا و زنده در ساکنان خود احساس عدم تعلق را تقویت می نماید.

سازمان فضایی این منطقه از دو عنصر اصلی بافت مسکونی و شبکه های ارتباطی تشکیل شده که بافت مسکونی در قسمت های وسیعی توسط این شبکه ها به چند پاره تقسیم شده و باعث جدایی ساکنان یک محله از یکدیگر (با توجه به تقسیم بندی موجود محلات) گردیده است. اما جزیی که کمتر به آن پرداخته شده است، تعریف مرکز محله برای محلات سطح منطقه است. در این تحقیق سعی ما بر این است که با بررسی و مطالعه همه جانبه در رابطه با محلات و مراکز محله و در نهایت طراحی یک نمونه مرکز محله در سطح محدوده منطقه ۵ ،الگویی جهت رفع این مشکل ارائه گردد که تا حد امکان مطالعات و طراحی صورت پذیرفته مطابق و در جهت اصول پایداری باشد. البته تا حدی که خود مسأله پایداری سبب ایجاد حس ملال آوری فضا برای ساکنین محله نشود.

تحقیق حاضر(همانگونه که بیان گردید) از نظر ساختاری از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش نخست که به مطالعه نظری موضوع می پردازد از چهار فصل تشکیل شده است و شامل مباحثی چون مروری بر ادبیات موضوع، بررسی تاریخچه محلات در ایران و تجارب بین المللی در این زمینه ، معرفی و تبیین شاخصه های طراحی پایدار در سطح محلات و کیفیت فضای مطلوب جهت طراحی محلات و مراکز محله می پردازد.بخش دوم نیز که شامل دو فصل است به مطالعات و تجزیه و تحلیل های مربوط به بستر طرح ، ارائه استاندارد های طراحی مرکز محله و در نهایت طراحی یک نمونه مرکز محله در سطح محدوده منطقه۵ می پردازد.

اهداف
هدف از ارائه این موضوع تحقیق ارائه الگویی جهت ارتقای کیفیت کالبدی و هویت بخشی به محلات منطقه ۵ تهران است تا علاوه بر اینکه موجب ایجاد حس تعلق به مکان در ساکنین می شود، با ارتقای کیفیت فضای سکونت در منطقه سبب اقبال افراد غیر ساکن به منطقه جهت سکونت در آنجا شده که این خود باعث افزایش بهای املاک می شود وبا توجه به موقعیت خاص منطقه و وسعت و موقعیت خاص اداری-تجاری و قرار گرفتن در جوار عناصر شهری همچون ورزشگاه آزادی و میدان آزادی در صورتیکه که تدابیر درستی از این دست اندیشیده شود ،زمینه های کسب منابع درآمد پایدار در سطح منطقه فراهم شود. علاوه بر این سعی خواهد شد تا بر نقش عوامل زیر نیز تأکید گردد:

طراحی یک نمونه مرکز محله در محدوده منطقه ۵ تهران با بهره گیری از اصول پایداری با   تمرکز بر مناسب سازی فضاها برای معلولین و سالمندان.

o        رعایت مقیاس انسانی در طراحی

o        طراحی متناسب با شرایط محیطی و اقلیمی

o        بازگردانیدن پویایی و سرزندگی به سطح محلات

o        استفاده از انرژی های تجدید پذیر به جای انرژی های تجدیدناپذیر

o        مناسب سازی فضاها برای معلولین و سالمندان

o        استفاده بهینه از فضاهای سبز و طراحی مناسب و بهینه آنها

o        تأکید بر روابط اجتماعی و فرهنگی و تأمین عرصه مبادلات اجتماعی و فرهنگی.

 

ارائه پیشنهادات طراحی :

o        ارتباط مستقیم تجاری محله ای با مجتمع های مسکونی

o        جهت گیری رو به قبله مسجد و استقرار در جبهه جنوبی برای دسترسی بیشتر اهالی و در جوار ورودی اصلی برای تقویت احساس خضوع

o        تبعیت از توپوگرافی زمین

o     استقرار مرکز محله در قسمت پایین شیب جهت حفظ محرمیت و در امان ماندن از دید و آلودگی های ناشی از عبور و مرور خودرو های در حال عبور سیمون بولیوار

o     کاشت درخت در جبهه شمالی سایت که مانع دید و نیز سبب دفع آلودگی صوتی و بصری خودرو های در حال عبور شده و دسترسی بیشتر حوزه های مسکونی اطراف سایت می شود.

o     احیای باغ های از بین رفته داخل سایت بوسیله کاشت درختان برگ ریز در جبهه شمالی که امکان نشستن در زیر آنها را برای افراد ایجاد می کند و فرصت دیدن و دیده نشدن را برای ایشان ایجاد می کند.

o        فراهم آمدن امکان صعود افراد به ارتفاعات بالای سایت و ایجاد فرصت دیدن محله و مرکز محله و ایجاد غنای حسی و ایجاد هویت محله ای برای افراد

o        پیش بینی فضاهای باز، نیمه باز همگانی برای تجمع ، گفتگو و اجرای مراسم

o        سازماندهی کاربری های هم سنخ و مکمل در کنار یکدیگر

o        پاسخگویی به نیازهای کاربردی (تعریف دسترسی سواره و پیاده، پیش بینی پارکینگ، تسهیلات برای معلولین)

o        ایجاد کمترین ارتباط بین مرکز درمانی با سایر قسمت های مجموعه

o        تفکیک فضاهای پویا و ساکن و فضاهای نیمه پویا برای

o        عدم تعریف کامل و تمام سایت جهت امکان استقرار فعالیت های فصلی منطبق با نیازهای کوتاه مدت

o     ارتباط مستقیم بین فضاهای آموزشی (مهدکودک و دبستان) با فضای بازی کودکان و همچنین تعریف فضاهایی برای والدین بصورتیکه امکان نظارت و کنترل آنها وجود داشته باشد.

o        استقرار فضاهای خدماتی (بانک و دفتر پست) بصورتیکه برای ساکنین محله در دسترس باشد.

o        مناسب سازی مجموعه برای استفاده معلولین و سالمندان

o        منتهی شدن مسیر رمپ های جبهه غربی به فرهنگسرا و کتابخانه جهت دسترسی اهالی به این فضاها و تأکید بر فرهنگ کتابخوانی

o        در نظر گرفتن چندین ورودی برای تأمین نفوذ پذیری هر چه بیشتر مجموعه

o        امکان ورود افراد از اختلاف سطح های جبهه شمالی سایت به طوری که از دید افراد غریبه در امان باشد.

o         استقرار پارکینگ در جبهه شرقی سایت برای جلوگیری از آلوده و گرم نمودن بادهای غربی و شمالی

o        تلطیف بادهای شمالی بوسیله کاشت درختان در جبهه شمالی سایت و نیز ایجاد صدای مناسب در نتیجه وزیدن باد در میان درختان

 

دریافت فایل کامل پروژه

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

دیدگاه ها (۲ دیدگاه)

  1. عرفان ربیعی

    دوستان من به شدتت به این پایان نامه نیاز دارم چطور میتونم به صورت کامل بهش دست رسی داشته باشم ؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

پایان نامه راهبرد توسعه فضایی مجموعه شهری تهران مبتنی بر توسعه پایدار

پایان نامه راهبرد توسعه فضایی مجموعه شهری تهران مبتنی بر توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ فروردین ۱۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است پایان نامه راهبرد توسعه فضایی مجموعه شهری تهران مبتنی بر توسعه پایدار لینک دانلود مستقیم دانلود پایان نامه راهبرد توسعه فضایی مجموعه شهری تهران مبتنی ...
پایان نامه برنامه ریزی کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از پیشروی شهری در برخوردگاه پیرا- شهری نمونه موردی: منطقه 18 شهر تهران

پایان نامه برنامه ریزی کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از پیشروی شهری در برخوردگاه پیرا- شهری نمونه موردی: منطقه ۱۸ شهر تهران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۱۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است غزال امیری نژاد شهید بهشتی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دکتر زهره دانشپور چکیده: برخوردگاه پیرا- شهری مفهومی در یک گستره وسیع است که ...
پایان نامه مطالعه جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی شورایاری محله ها در توسعه محلی شهر تهران

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی شورایاری محله ها در توسعه محلی شهر تهران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مهدی شهبازی شاهد کارشناسی ارشد جامعه شناسی دکتر عبدالرضا باقری بنجار چکیده شورایاری محله ها، حکومت  محلی تازه تأسیس می باشد که در صورت نهادینگی ...
پایان نامه توسعه محله ای در کلان شهر تهران ( محله درکه)

پایان نامه توسعه محله ای در کلان شهر تهران ( محله درکه)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است احمد حق شناس شهید بهشتی کارشناسی ارشد جغرافیا دکتر محمد تقی رضوانیان چکیده: توسعه ی محله ای (Neighborhood Development  )، برنامه ای پایدار در سطح ...
پایان نامه بررسي رابطه بين سيماي بصري مناطق شهري و رفتار شهروندان

پایان نامه بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهری و رفتار شهروندان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نیره زیبایی آزاد- علوم تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت شهری دکتر راضیه رضازاده چکیده امروزه طراحی و ساخت شهرها تحت تأثیر مکاتب و دیدگاههای نوین تغییرات ...
پایان نامه تاثير مديريت شهري بر رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان (مطالعه موردي :خانه هاي اسباب بازي شهر تهران)

پایان نامه تاثیر مدیریت شهری بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان (مطالعه موردی :خانه های اسباب بازی شهر تهران)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۳۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده:  فاطمه مرادی استاد راهنما: دکتر سید جمال طبیبی استاد مشاور: دکتر ربابه نوری قاسم آبادی تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۲/۱۵ دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات مقطع: کارشناسی ...