همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری

طرح مسئله: جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهای توسـعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همـراه بـوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات بسیاری برای شـهرهای ایـران بـه دنبـال داشته است. در این میان، حاشیه نشینی بـه عنـوان آیینـه تمـام نمـای مسـائل شهری، جایگاه و اهمیت خاصی در تحقیقات اجتماعی دارد. روش: این مقاله، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشـی فـراروی توسـعه پایـدار شــهری پرداختـه و در ایـن ارتبـاط علـل، مکانیسـم و پیآمــدهای حاشیه نشینی در شهر همدان با استفاده از رویکردهای کمـی و کیفـی مـورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اسـتفاده از تکنیکهـای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته در مناطق حاشیه شـهر همـدان دادههای مورد نیاز جمع آوری گردیده است. یافته ها و نتایج: براساس یافته های این مطالعه بخش عمده اسکان غیررسمی شهر همدان ناشی از مهاجرتهای روستا ـ شهری است. حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضایت بالایی ندارنـد و از احسـاس تعلـق شـهروندی پایینی برخوردار هستند. بهبود زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهمتـرین اولویت آنان برای بهبود وضعیتشان محسوب میگردد.

دریافت متن کامل مقاله

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)