شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

معرفی نشریات تخصصی معماری و شهرسازی ایران ۱

– آبادی : فصلنامه فنی – مهندسی ، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی ، شروع انتشار : مهر ماه ۱۳۷۰ ،آخرین شماره:سال ۲۱ام،شماره ۳۵،بهار ۱۳۹۰، حوزه ی تخصصی : شهرسازی و برنامه ریزی شهری ، ویژه نامه های متعدد ( بلند مرتبه سازی ، خیابان ، شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی ، شهر اسلامی ، شهرهای جدید ، خانه ، مسکن اجتماعی ، بازار و فضاهای تجاری ، میدان ، کلان شهرها و …….. ) ، تهران ، بزرگراه شیخ فضل ا….. نوری ، فاز ۲ ، شهرک فرهنگیان ، خیابان مروی ، خیابان حکمت ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، طبقه دوم ، کدپستی : ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱ ، صندوق پستی : ۶۶۵/۱۹۹۴۵ ، تلفن : ۶- ۸۸۲۵۵۹۴۲ ( داخلی : ۱۹۳ ) ، دورنگار : ۸۸۲۵۵۹۶۶ ، آدرس الکترونیک : abadi@causar.gov.ir   ، پایگاه اینترنتی : www.causar.gov.ir .

آرمان شهر : دو فصلنامه علمی – پژوهشی ،آخرین شماره:سال سوم،شماره  پنجم،پاییز و زمستان ۱۳۸۹، حوزه تخصصی : هنر و معماری ، موضوعات متعدد
( نگرشی بر قنات ، گونه شناسی مجتمع های مسکونی تهران با معیار فضای باز ، کاهش خطرات زلزله و …… ) ، تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، کوچه خرسند ، پلاک ۱۲ ، کدپستی : ۱۹۶۶۸۵۴۳۵۳ ، تلفن : ۲۲۰۴۶۳۶۱ / ۷۹- ۲۶۲۰۲۴۷۸ ، دورنگار : ۲۲۰۴۶۳۶۱ ، ۷۹- ۲۶۲۰۲۴۷۸ ، نشانی الکترونیکی : info@arman shahrmedia.com ، پایگاه اینترنتی : www.armanshahr.com

اندیشه ایرانشهر : فصلنامه دفتر پژوهش های فرهنگی ،آخرین شماره:سال پنجم،شماره:۱۴و۱۵،۱۳۸۹و۱۳۹۰، موضوعات مختلف : ( محله ، شهرشناسی کلان شهر و ……. ) ، تهران ، خیابان نفت شمالی ، خیابان شهید مسعود صفویان ، شماره ۸ ، صندوق پستی : ۴۶۹۱- ۱۵۸۷۵ ، تلفن : ۸- ۲۶۴۰۰۸۷۷ ، دورنگار : ۸۸۳۱۵۲۸۰ – ۲۲۹۲۲۶۱۴ ، نشانی الکترونیکی : andishe.iranshahr@yahoo.com ، پایگاه اینترنتی : www.Lahzeh-ketab.com ، دسترسی اختصاصی : magiran.com/iranshahr .
– انسان و محیط زیست : فصلنامه علمی – ترویجی ( علوم پایه ) ، شروع انتشار : آذرماه ۱۳۷۷،آخرین شماره :شماره ۱۷،تابستان ۱۳۹۰، تهران : پونک ، حصارک ، ضلع جنوبی دانشگاه ، شهرک دانشگاه ، خیابان آفتاب ، پلاک ۲۵ ، تلفن ۲۲۰۵۷۳۹۴ ، دورنگار : ۲۲۰۵۷۳۹۴ ، صندوق پستی : ۷۴۵۱- ۱۴۱۵۵ ، نشانی الکترونیکی : irsen@isen.org ، پایگاه اینترنتی : www.magiran.irsen .
-آینه خیال:<توقف انتشار> :ماهنامه، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران،محل انتشار :تهران،موضوعات مختلف:هنر ،معماری،سینما،تئاترو…،آخرین شماره:شماره ۱۲،بهمن و اسفند ۱۳۸۸٫

آمایش محیط : فصلنامه جغرافیایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ،آخرین شماره:شماره ۱۴،پاییز ۱۳۹۰، موضوعات متعدد
( مدیریت بحران زلزله و بافت فرسوده ، تحلیل شرایط امکاناتی و توسعه روستایی ، فضا ، عوامل مؤثر بر نابرابری شهری در ایران و …….. ) ، ملایر ، بالاتر از پارک سیفیه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر تلفن : ۲۲۲۸۰۹۳- ۰۸۵۱ ، نشانی الکترونیکی : amayesh-azad@yahoo.com ، پایگاه الکترونیکی : www.amayesh.com .

باغ نظر : فصلنامه علمی – پژوهشی – هنری ،آخرین شماره:سال هشتم،شماره ۱۷،تابستان ۱۳۹۰، حوزه ی تخصصی : معماری ، شهرسازی و تجسمی موضوعات متعدد : ( بررسی تطبیقی راهکارهای رسیدن به آسایش ، جایگاه شهر ، بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر بهبود سیستم حمل و نقل همگانی ، ارزیابی مفهوم منظر در طرح های شهری و …..) تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر قریب ، شماره ۲۳ ، صندوق پستی : تهران : ۶۱۹ – ۱۳۱۴۵ ، تلفن : ۶۶۴۳۵۹۸۵ ، دورنگار : ۶۹۹۱۵۸۳۰ ، نشانی الکترونیکی : baghnazar@yahoo.com ، پایگاه اینترنتی : www.nazar.ac.ir .

پژوهش های جغرافیایی : فصلنامه علمی – پژوهشی ( علوم انسانی ) ،آخرین شماره:سال چهلم،شماره ۶۴،تابستان ۸۷، دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران ، تهران : خیابان انقلاب ، خیابان قدس ، کوچه آذین ، شماره یک ، دانشکده جغرافیا ، طبقه چهارم ، دفتر مجله ، تلفن : ۶۱۱۱۳۳۶۵ ، نشانی الکترونیکی : rezaali@vt.ac.ir ، دسترسی اختصاصی : magiran/geography.ir ، پایگاه اینترنتی : jphgr.ut.ac.ir .
– پنجره : فصلنامه علمی – تخصصی ، سازمان نظام مهندسی ساختمانِ استان قم ، شروع انتشار : ۱۳۸۴ ، آخرین شماره:سال سوم،شماره:۱۰و۱۱،تابستان و پاییز ۱۳۹۰،ویژه نامه ها و موضوعات متعدّد : ( پیشرفت و عدالت ، اخلاق و مهندسی ، ضرورت آگاهی مهندسان از علم اقتصاد ، ساختار شهر اسلامی و ….. ) ، قم ، بلوار امین ، نبش کوچه ۲۰ ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، صندوق پستی : قم : ۴۴۳۱- ۳۷۱۸۵ ، تلفن : ۶- ۲۹۱۹۲۸۴ – ۰۲۵۱ ( داخلی ۱۰۱ ) ، دورنگار : ۲۹۱۴۹۸۲- ۰۲۵۱ ، نشانی الکترونیکی : info@nezamqom.ir
پایگاه اینترنتی : www.nezamqom.ir .

پیام آبادگران : ماهنامه فنی – خبری – صنفی ، انجمن شرکت های ساختمانی ، شروع انتشار : ۱۳۶۸ ،آخرین شماره:سال ۲۹ام،شماره ۶۱،دی ماه ۱۳۹۰، موضوعات متعدد ( توسعه پایدار ، معماری و ….. ) ، کدپستی : ۱۴۱۶۹۶۴۶۹۱ ، تلفن : ۶۶۴۰۲۰۳۷ ، ۶۶۴۶۹۱۰۵ ، ۶۶۴۶۴۲۶۱ ، دورنگار : ۶۶۴۶۴۰۸۴ ، نشانی الکترونیکی : Payame-abadgaran@yahoo.com ، پایگاه اینترنتی : www.acc.ir .

پیام مهندس ، ( عنوان جدید : پیام سازه ) :  دو ماهنامه فنی – مهندسی ،آخرین شماره:سال ۱۱ام،شماره ۵۵،آذر ۱۳۹۰، موضوعات متعدد ( نگرشی بر بحران هویت در معماری ، برنامه ریزی محله ها و محیط مسکونی مناسب ، بررسی اصول شهرسازی و …… ) ، مشهد : خیابان کوه سنگی ، کوه سنگی ۶ ، پلاک ۸ ، صندوق پستی : مشهد : ۱۹۸۷-۹۱۳۷۵ ، تلفن : ۱۷-۸۵۵۰۵۱۰ ( ۰۵۱۱ ) ، نشانی الکترونیکی : Payame-mohandes@yahoo.com .

 توسط:شهره شکری

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

کارگاه آموزشی: فقه و معماری و شهرسازی اسلامی

کارگاه آموزشی: فقه و معماری و شهرسازی اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ تیر ۲۵, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کارگاه آموزشی: فقه و معماری و شهرسازی اسلامی تاریخ نشست: شنبه، ۲۷ بهمن، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان خراسان رضوى – شهر مشهد برگزار کننده: دانشگاه ...
امکانسنجی توسعه طرح جدید اخذ عوارض محدوده طرح ترافیک به محدوده تردد زوج یا فرد فعلی از طریق ارزیابی اثرات اجرای طرح جدید

امکانسنجی توسعه طرح جدید اخذ عوارض محدوده طرح ترافیک به محدوده تردد زوج یا فرد فعلی از طریق ارزیابی اثرات اجرای طرح جدید

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ تیر ۶, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است امکانسنجی توسعه طرح جدید اخذ عوارض محدوده طرح ترافیک به محدوده تردد زوج یا فرد فعلی از طریق ارزیابی اثرات اجرای طرح جدید متقاضیان شرکت ...
هم اندیشی چشم انداز و سناریو های توسعه در سند آمایش استان تهران

هم اندیشی چشم انداز و سناریو های توسعه در سند آمایش استان تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۲۹, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هم اندیشی چشم انداز و سناریو های توسعه در سند آمایش استان تهران
بررسی نابسامانی‌های حاشیه راه‌آهن تهران-اهواز و ارائه راهکار اجرایی در منطقه ۱۸

بررسی نابسامانی‌های حاشیه راه‌آهن تهران-اهواز و ارائه راهکار اجرایی در منطقه ۱۸

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی نابسامانی‌های حاشیه راه‌آهن تهران-اهواز و ارائه راهکار اجرایی در منطقه ۱۸ مهلت ارسال: ۳ تیرماه ۱۳۹۷ مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر ...
آرشیو منتخب شهرسازی آنلاین

آرشیو منتخب شهرسازی آنلاین

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۶, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است آرشیو منتخب شهرسازی آنلاین مجموعه ای استثنایی و بی نظیر از سراسر وب … باز هم برای اولین بار از سایت تخصصی شهرسازی ایران – ...
تدوين طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۴, ۱۳۹۷ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه "تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران" را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید. ...
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود