شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

معرفی نشریات تخصصی معماری و شهرسازی ایران ۱

– آبادی : فصلنامه فنی – مهندسی ، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی ، شروع انتشار : مهر ماه ۱۳۷۰ ،آخرین شماره:سال ۲۱ام،شماره ۳۵،بهار ۱۳۹۰، حوزه ی تخصصی : شهرسازی و برنامه ریزی شهری ، ویژه نامه های متعدد ( بلند مرتبه سازی ، خیابان ، شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی ، شهر اسلامی ، شهرهای جدید ، خانه ، مسکن اجتماعی ، بازار و فضاهای تجاری ، میدان ، کلان شهرها و …….. ) ، تهران ، بزرگراه شیخ فضل ا….. نوری ، فاز ۲ ، شهرک فرهنگیان ، خیابان مروی ، خیابان حکمت ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، طبقه دوم ، کدپستی : ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱ ، صندوق پستی : ۶۶۵/۱۹۹۴۵ ، تلفن : ۶- ۸۸۲۵۵۹۴۲ ( داخلی : ۱۹۳ ) ، دورنگار : ۸۸۲۵۵۹۶۶ ، آدرس الکترونیک : abadi@causar.gov.ir   ، پایگاه اینترنتی : www.causar.gov.ir .

آرمان شهر : دو فصلنامه علمی – پژوهشی ،آخرین شماره:سال سوم،شماره  پنجم،پاییز و زمستان ۱۳۸۹، حوزه تخصصی : هنر و معماری ، موضوعات متعدد
( نگرشی بر قنات ، گونه شناسی مجتمع های مسکونی تهران با معیار فضای باز ، کاهش خطرات زلزله و …… ) ، تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، کوچه خرسند ، پلاک ۱۲ ، کدپستی : ۱۹۶۶۸۵۴۳۵۳ ، تلفن : ۲۲۰۴۶۳۶۱ / ۷۹- ۲۶۲۰۲۴۷۸ ، دورنگار : ۲۲۰۴۶۳۶۱ ، ۷۹- ۲۶۲۰۲۴۷۸ ، نشانی الکترونیکی : info@arman shahrmedia.com ، پایگاه اینترنتی : www.armanshahr.com

اندیشه ایرانشهر : فصلنامه دفتر پژوهش های فرهنگی ،آخرین شماره:سال پنجم،شماره:۱۴و۱۵،۱۳۸۹و۱۳۹۰، موضوعات مختلف : ( محله ، شهرشناسی کلان شهر و ……. ) ، تهران ، خیابان نفت شمالی ، خیابان شهید مسعود صفویان ، شماره ۸ ، صندوق پستی : ۴۶۹۱- ۱۵۸۷۵ ، تلفن : ۸- ۲۶۴۰۰۸۷۷ ، دورنگار : ۸۸۳۱۵۲۸۰ – ۲۲۹۲۲۶۱۴ ، نشانی الکترونیکی : andishe.iranshahr@yahoo.com ، پایگاه اینترنتی : www.Lahzeh-ketab.com ، دسترسی اختصاصی : magiran.com/iranshahr .
– انسان و محیط زیست : فصلنامه علمی – ترویجی ( علوم پایه ) ، شروع انتشار : آذرماه ۱۳۷۷،آخرین شماره :شماره ۱۷،تابستان ۱۳۹۰، تهران : پونک ، حصارک ، ضلع جنوبی دانشگاه ، شهرک دانشگاه ، خیابان آفتاب ، پلاک ۲۵ ، تلفن ۲۲۰۵۷۳۹۴ ، دورنگار : ۲۲۰۵۷۳۹۴ ، صندوق پستی : ۷۴۵۱- ۱۴۱۵۵ ، نشانی الکترونیکی : irsen@isen.org ، پایگاه اینترنتی : www.magiran.irsen .
-آینه خیال:<توقف انتشار> :ماهنامه، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران،محل انتشار :تهران،موضوعات مختلف:هنر ،معماری،سینما،تئاترو…،آخرین شماره:شماره ۱۲،بهمن و اسفند ۱۳۸۸٫

آمایش محیط : فصلنامه جغرافیایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ،آخرین شماره:شماره ۱۴،پاییز ۱۳۹۰، موضوعات متعدد
( مدیریت بحران زلزله و بافت فرسوده ، تحلیل شرایط امکاناتی و توسعه روستایی ، فضا ، عوامل مؤثر بر نابرابری شهری در ایران و …….. ) ، ملایر ، بالاتر از پارک سیفیه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر تلفن : ۲۲۲۸۰۹۳- ۰۸۵۱ ، نشانی الکترونیکی : amayesh-azad@yahoo.com ، پایگاه الکترونیکی : www.amayesh.com .

باغ نظر : فصلنامه علمی – پژوهشی – هنری ،آخرین شماره:سال هشتم،شماره ۱۷،تابستان ۱۳۹۰، حوزه ی تخصصی : معماری ، شهرسازی و تجسمی موضوعات متعدد : ( بررسی تطبیقی راهکارهای رسیدن به آسایش ، جایگاه شهر ، بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر بهبود سیستم حمل و نقل همگانی ، ارزیابی مفهوم منظر در طرح های شهری و …..) تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر قریب ، شماره ۲۳ ، صندوق پستی : تهران : ۶۱۹ – ۱۳۱۴۵ ، تلفن : ۶۶۴۳۵۹۸۵ ، دورنگار : ۶۹۹۱۵۸۳۰ ، نشانی الکترونیکی : baghnazar@yahoo.com ، پایگاه اینترنتی : www.nazar.ac.ir .

پژوهش های جغرافیایی : فصلنامه علمی – پژوهشی ( علوم انسانی ) ،آخرین شماره:سال چهلم،شماره ۶۴،تابستان ۸۷، دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران ، تهران : خیابان انقلاب ، خیابان قدس ، کوچه آذین ، شماره یک ، دانشکده جغرافیا ، طبقه چهارم ، دفتر مجله ، تلفن : ۶۱۱۱۳۳۶۵ ، نشانی الکترونیکی : rezaali@vt.ac.ir ، دسترسی اختصاصی : magiran/geography.ir ، پایگاه اینترنتی : jphgr.ut.ac.ir .
– پنجره : فصلنامه علمی – تخصصی ، سازمان نظام مهندسی ساختمانِ استان قم ، شروع انتشار : ۱۳۸۴ ، آخرین شماره:سال سوم،شماره:۱۰و۱۱،تابستان و پاییز ۱۳۹۰،ویژه نامه ها و موضوعات متعدّد : ( پیشرفت و عدالت ، اخلاق و مهندسی ، ضرورت آگاهی مهندسان از علم اقتصاد ، ساختار شهر اسلامی و ….. ) ، قم ، بلوار امین ، نبش کوچه ۲۰ ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، صندوق پستی : قم : ۴۴۳۱- ۳۷۱۸۵ ، تلفن : ۶- ۲۹۱۹۲۸۴ – ۰۲۵۱ ( داخلی ۱۰۱ ) ، دورنگار : ۲۹۱۴۹۸۲- ۰۲۵۱ ، نشانی الکترونیکی : info@nezamqom.ir
پایگاه اینترنتی : www.nezamqom.ir .

پیام آبادگران : ماهنامه فنی – خبری – صنفی ، انجمن شرکت های ساختمانی ، شروع انتشار : ۱۳۶۸ ،آخرین شماره:سال ۲۹ام،شماره ۶۱،دی ماه ۱۳۹۰، موضوعات متعدد ( توسعه پایدار ، معماری و ….. ) ، کدپستی : ۱۴۱۶۹۶۴۶۹۱ ، تلفن : ۶۶۴۰۲۰۳۷ ، ۶۶۴۶۹۱۰۵ ، ۶۶۴۶۴۲۶۱ ، دورنگار : ۶۶۴۶۴۰۸۴ ، نشانی الکترونیکی : Payame-abadgaran@yahoo.com ، پایگاه اینترنتی : www.acc.ir .

پیام مهندس ، ( عنوان جدید : پیام سازه ) :  دو ماهنامه فنی – مهندسی ،آخرین شماره:سال ۱۱ام،شماره ۵۵،آذر ۱۳۹۰، موضوعات متعدد ( نگرشی بر بحران هویت در معماری ، برنامه ریزی محله ها و محیط مسکونی مناسب ، بررسی اصول شهرسازی و …… ) ، مشهد : خیابان کوه سنگی ، کوه سنگی ۶ ، پلاک ۸ ، صندوق پستی : مشهد : ۱۹۸۷-۹۱۳۷۵ ، تلفن : ۱۷-۸۵۵۰۵۱۰ ( ۰۵۱۱ ) ، نشانی الکترونیکی : Payame-mohandes@yahoo.com .

 توسط:شهره شکری

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

ویژگی های بازار شهر اسلامی

ویژگی های بازار شهر اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مهر ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی

مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی و اولویت بندی شاخص های شهر سالم در نقاط شهری

ارزیابی و اولویت بندی شاخص های شهر سالم در نقاط شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری

نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد

تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است