شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Soroush: @shahrsazi0nline
 • Instagram : shahrsazionline.ir

نخستین کنگره مدیریت شهری و شوراهای کشور

محورهای همایش :
مدیریت گردشگری :

 • شناسایی جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریسمی
 • تحلیل سطح کمی و کیفی تجهیزات و تسهیلات توریستی
 • محدودیت ها و موانع و نیازهای توسعه توریسم در مناطق
 • رابطه بین فرهنگ و گردشگری
 • راهکارهای مناسب برای مدیریت گردشگری کشور
 • تاثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری برروی محیط های گردشگری
 • ارایه راهکارهایی برای ایجاد صنعت گردشگری پایدار درایران
 • توسعه توریسم و توریسم پذیری
 • نقش درآمدی توریسم بر توسعه کشورها
 • بررسی نقش توریسم و ژئوپلیتیک گردشگری در روند توسعه کشورها
 • بررسی  توسعه پایدار دربرنامه ریزی جهانگردی
 • بررسی نقش برنامهر یزی و مدیریت در توسعه پایدار گردشگری
 • بررسی چالشها و فرصت های پیش روی توسعه صنعت جهانگردی با رویکرد توسعه پایدار درایران
 • مدیریت صحیح در توسعه صنعت جهانگردی و رابطه متقابل برنامه ریزی گردشگری و توسعه پایدار
 • بررسی قتصادی،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در جامعه
 • بررسی گردشگری و برنامه ریزی شهری
 • بررسی جایگاه و نقش گردشگری و برنامه ریزی شهری به عنوان راهی برای توسعه اقتصادی
 • ارائه راهبردهاو راهکارهایی جهت توسعه گردشگری شهری
 • بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری شهری
 • مطالعه و بررسی علل عقب ماندگی و کندی روند توسعه ی گردشگری در کشور
 • بررسی نقش گردشگری پایدار روستایی در ایجاد توسعه پایداری
 • شناخت فرایندهای جهانی شدن و تاثیر آن بطور مستقیم و غیرمستقیم برصنعت گردشگری
 • نقش برندگذاری شهری درجذب گردشگران به شهر
 • راهکارهایی برای رشد گردشگری درایران
 • بررسی نقش صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا
 • بررسی وضعیت عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری
 • بررسی پیشنهادات و راهبردهایی برای توسعه منطقه  گردشگری
 • بررسی موثرترین راه کاهش تاثیرات منفی گردشگری و  رفتن به سمت گردشگری پایدار
 • بررسی جایگاه جاذبه های متنوع موثر برتوسعه اکوتوریسم
 • مدیریت شهرالکترونیک :
 • شناخت و تبیین مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لایه های موجود فضایی
 • بررسی تاثیرات اختراعات الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری بر فضای مناطق و شهرها
 • بررسی ویژگی ها و ساختار شهرالکترونیک، روشها و مدلهای مربوط به پیاده سازی آن
 • بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خدمات لایه های مختلف رایانش ابری درشهر الکترونیک
 • نقش آموزش در دولت الکترونیک
 • ارائه مدل شهر الکترونیکی با الزامات فرهنگی
 • آماده سازی بستر فرهنگی شهر الکترونیکی
 • بررسی نقش و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار
 • نقش و ضرورت حرکت به سوی استقرار شهرالکترونیک جهت نیل به توسعه پایدار
 • آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک و بررسی زیرساختهای لازم جهت ایجاد یک شهر مجازی
 • چگونگی ارتقای کیفیت سرویس های الکترونیک
 • بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت  ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف
 • فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالبهای متنوع و جذاب
 • بررسی مفاهیم شهرالکترونیک و اعتماد سازی الکترونیکی و نقش اعتمادسازی الکترونیکی را در مورد شهر الکترونیک
 • تحلیل نقاط ضعف شهر الکترونیک در زمینه اعتماد و نحوه رفع این موانع و مشکلات و راهکارهای ایجاد اعتماد در شهرها
 • تشریح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دردورکاری
 • بررسی شبکه های پهن باند بی سیم و زیرساخت مورد نیاز یک شهر الکترونیکی
 • تحلیل و بررسی مزایای شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک
 • ارائه طرح ایجاد سامانه سلامت الکترونیک در ایران
 • مدیریت شهری :
 • کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان
 • مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 • تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی
 • چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران
 • شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری
 • آینده پژوهی در مدیریت شهری
 • تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
 • الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
 • نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زمینلرزه
 • ارئه راهکارهایی برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی BOT
 • تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری
 • الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
 • تحلیل شکل مطلوب شهر پایدار ایمن و عوامل و عناصر شکل دهنده شهر
 • مدیریت بحران :
 • تهیه نقشه های آسیب پذیری  یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.
 • تعیین خطرات، محاسبه ریسک آن ها و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن
 • بررسی مدیریت ریسک در مدیریت موثر بحران در شبکه ریلی کشور
 • انطباق راهکارها با قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و ایمنی
 • چگونگی ارتباط و توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت پروژه
 • بررسی اصول زنجیره بحرانی و تاثیر آن در کنترل ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه
 • بررسی بکارگیری فناوری های نوین در مدیریت بحران و استفاده از نرم افزارهای جدید در مکان یابی
 • ارائه اهکارهای کارساز در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از بحران های محیطی
 • بررسی موانع و محدودیت ها در رابطه با مدیریت بحران در نواحی روستایی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله
 • ارایه چارچوبی برای رفع نارسایی مدیریت و برنامه‌ریزی بحران و سوانح در مناطق روستایی کشورتعیین‌ نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران
 • ارائه سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران برای شهرداری الکترونیک
 • نقش سیستم اطلاعات مدیریتی در بحران های طبیعی
 • فرهنگ سازی و پرورش نیروی انسانیدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله
 • نقش هشدار سیلاب در مدیریت بحران سیلاب در کاهش خسارات
 • راهبردهای پیشگیری از وقوع بحران
 • راهبردهای آمادگی برای وقوع بحران
 • راهبردهای مقابله و مواجهه با بحران
 • راهبردهای بعد از بحران
 • تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری
 • افزایش پایداری به عنوان حلقه مکمل مدیریت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آینده
 • بررسی چالشهایی بر سر راه مدیریت خشکسالی به ویژه مدیریت ریسک
 • مدیریت شهرسازی :
 • مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی
 • بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری
 • نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر
 • بازسازی تاریخی شهر
 • احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها
 • استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن
 • بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری
 • بالابردن سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استاندارد‌های زندگی
 • تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز
 • بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌
 • بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر
 • تبیین‌ نقش‌ اداری‌ – اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری
 • تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری
 • افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

سایت : http://tsdi.ir

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفتگو از علی رنجی‌پور علی رنجی‌پور: دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید خوشنام و پیشرو در حوزه طراحی شهری است. بسیاری ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...
Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Bridging Urban Digital Divides? UrbanPolarisation and Information and Communications Technologies (ICTs) Stephen Graham [Paper Žrst received, November 2000; in Ž nal form, June 2001] Summary. ...
شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

شیز: تحلیلی تاریخی و کالبدی؛ و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده:  شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران ...
از محله گرايي تا جهاني شدن

از محله گرایی تا جهانی شدن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هویت یک معیار رشد است. به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند و ...
شهر، هنر و مجسمه

شهر، هنر و مجسمه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده: کامبیز مشتاق گوهری (معمار)   مقایسه تطبیقی تجربه تاریخی ما و غربی ها این مطلب گزارشی است تحلیلی با محوریت مرور تجربه اروپایی ها ...