همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۸)

فصل هشتم‌: شورای مرکزی

ماده ۱۰۸ ـ «شورای مرکزی‌» متشکل از (۲۵) عضو اصلی و (۷) عضو علی‌البدل با ترکیب‌«رشته‌های اصلی‌» طبق جدول زیر می‌باشد، که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله «هیأت‌عمومی‌» در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.اعضای «شورای مرکزی‌» باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره خوشنام و دارای سابقه انجام‌کارهای طراحی‌، اجرایی‌، علمی‌، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی ازدرجه سه به بالا در پنج سال گذشته باشند.
تبصره ـ اعضای هیأت مدیره که به عضویت «شورای مرکزی‌» انتخاب می‌شوند، می‌توانندهمچنان در عضویت «نظام مهندسی استان‌» خود نیز باقی بمانند.

ماده ۱۰۹ ـ مدت عضویت اعضای «شورای مرکزی‌» سه سال است‌. تجدید انتخاب اعضای‌«شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم در دوره‌های بعد بلامانع است‌.

ماده ۱۱۰ ـ «شورای مرکزی‌» دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دومنشی می‌باشد که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آرا از بین اعضای «شورای مرکزی‌» انتخاب می‌شوند ودوره مسوولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است‌. رییس «شورای مرکزی‌» نیز به‌شرح مندرج در ماده (۱۱۵) این آیین‌نامه منصوب می‌شود.

ماده ۱۱۱ ـ جلسات «شورای مرکزی‌» در مواقع لزوم به دعوت رییس «شورای مرکزی‌» و درغیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل «شورای مرکزی‌» تشکیل و با حضور دو سوم‌اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (۱۳) رأی موافق معتبر است‌.اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رای می‌توانند در جلسات «شورای مرکزی‌» شرکت کنند.تصمیمات «شورای مرکزی‌»، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیر خانه «شورای مرکزی‌»به‌اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد

ماده ۱۱۲ ـ انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری «شورای مرکزی‌» و دبیر خانه آن وهمچنین پرداخت هزینه سفر اعضای «شورای مرکزی‌» که از استانها در جلسات «شورای مرکزی‌»شرکت می‌کنند به موجب نظام نامه مالی و اداری «سازمان‌» است که به پیشنهاد «شورای مرکزی‌» به‌تصویب «هیأت عمومی‌» می‌رسد.

ماده ۱۱۳ ـ هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، صندوق مشترک «نظام‌مهندسی استان‌»ها، کمکهای اعطایی دولت‌، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی‌، دریافت بهای ارائه‌خدمات پژوهشی‌، فنی وآموزشی‌، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین‌خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک‌«نظام مهندسی استان‌»ها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه‌ای که به‌پیشنهاد «شورای مرکزی‌» به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکورزیرنظر رییس «شورای مرکزی‌» اداره می‌شود.

ماده ۱۱۴ ـ وظایف و اختیارات «شورای مرکزی‌» به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های «قانون‌» با جلب‌مشارکت «نظام مهندسی استان‌»ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی‌.
ب ـ بررسی مسایل مشترک «نظام مهندسی استان‌»ها و «سازمان‌» و تعیین خط مشی‌های کوتاه‌مدت‌، میان مدت و دراز مدت در چهار چوب «قانون‌» و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ‌آنها.
پ ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان «سازمان‌» از طریق مذاکره و مشاوره بامراجع ملی و محلی‌، در امور برنامه‌ریزی‌، مدیریت‌، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی‌و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون‌» که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی «نظام مهندسی استان‌»ها یا بین «نظام مهندسی‌استان‌»ها با یکدیگر یا بین اعضای «نظام مهندسی استان‌»ها با «نظام مهندسی استان‌» خود از طریق‌داوری‌.
ث ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد «نظام مهندسی استان‌»ها واصلاح خط مشی «نظام مهندسی استان‌»ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
ج ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواددرسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارت خانه‌های آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالی‌.
چ ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات‌ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری‌مسابقات حرفه‌ای و تخصصی‌.
ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در«مهندسی ساختمان‌» و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن‌.
خ ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات درطرحهای مسکن و تاسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی‌در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها.
د ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد ونجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه‌.
ذ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان‌، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای‌تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کار آموزی ومعرفی به دانشگاهها.
ر ـ حمایت اجتماعی از اعضا «نظام مهندسی استان‌»ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها وهمچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات‌، تولیدات و خدمات‌مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان‌، عمران و شهرسازی‌.
ز ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشورو در سطح بین‌المللی‌.
ژ ـ ارائه گزارش عملکرد به «هیأت عمومی‌» و وزیر مسکن و شهرسازی‌.
س ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات «نظام مهندسی استان‌»هاو پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات‌«نظام مهندسی استان‌»ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
ش ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی «سازمان‌».
ص ـ تهیه و تصویب نظام به داخلی نحوه اداره «هیأت عمومی‌» و پیشنهاد آن به «هیأت عمومی‌»جهت تصویب‌.
ض ـ تهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک «نظام مهندسی استان‌»ها وچگونگی اداره آن‌، به هیأت عمومی جهت تصویب‌.
ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه «سازمان‌» به پیشنهاد رییس سازمان‌.
ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قرار دادها.
ع ـ انتشار نشریه «سازمان‌» و سایر نشریات تخصصی‌.
غ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرحهای‌بزرگ ساختمانی‌، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط‌.
ف ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره که به تصویب‌مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد.
ق ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب «قانون‌» و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یاعرفاً ضروری باشد.

منبع: قانون شهر

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

سندرم بیماری ساختمان (نشانگان بیماری ساختمان)

سندرم بیماری ساختمان (نشانگان بیماری ساختمان)

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۳۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
معماری امروز ، طُغیانی علیه ساخت و سازِ اصیل بومی

معماری امروز ، طُغیانی علیه ساخت و سازِ اصیل بومی

این مطلب را نسترن کیوانپور در تاریخ اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است یادَم است اولین رشته‌ای که زمانِ امتحانِ ورودی دانشگاه در نظر داشتم، معماری بود. دلیلَش هم وجودِ آن همه رنگ، طراحی، نقاشی و به عبارتی ...
ششمين همايش مقررات ملي ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در شهر شیراز برگزار ...
one script

برگزاری نمایشگاه ساختمان مشهد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۹, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بزرگترین مرکز نمایشگاهی شرق کشور در مشهد گشایش یافت. این نمایشگاه ها میزبان ۴ نمایشگاه بین المللی از جنس ساختمان شامل هفدهمین نمایشگاه بین المللی ...
one script

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۹)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۹, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فصل نهم‌: رییس سازمان ماده ۱۱۵ ـ «شورای مرکزی‌» در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به‌ریاست وی در وزارت ...
one script

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۷)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۲۹, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فصل هفتم‌: هیأت عمومی‌ ماده ۱۰۲ ـ در اجرای ماده (۱۹) «قانون‌» به منظور ایجاد هماهنگی در امور «نظام مهندسی‌استان‌»ها، «هیات عمومی‌» متشکل از اعضای ...