شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Info@Shahrsazionline.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Googel+ : shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

نقش جامعه شناسی در برنامه ریزی شهری

مقدمه
آیا تاکنون فکر کرده اید درچه گروه هایی عضو بوده اید یا هستید؟
و یا اصلاً عضو گروهی بوده اید یا نه؟
باید گفت که انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛ آنها به عنوان اعضای خانواده ، ساکنان یک محله یا شهر، اعضای یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی و یا مذهبی و قومی نیز به عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر رابطه دارند. انسانها حتی اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضای یک گروهند ، باز به شیوه هایی فکر و عمل می کنند که دست کم ، بخشی از آنها را عضویت در گروه تعیین می کند. نوع لباسی که آدمها می پوشند ، نوع خوراک و نحوه خوردن آنها ، عقاید و ارزشهایشان و رسومی که رعایت می کنند ، همگی تحت تأثیر عضویت آنان در گروههای گوناگون می باشند.

جامعه شناسی شهری
تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه شناسی شهری ، کلیه مسائل اجتماعی جامعه شهر نشین را دربر خواهد گرفت. یکی از واقعتهای اساسی ، رابطه از تحت جامعه با سایر واقعیتهای اجتماعی است، مانند رابطه تراکم جمعیت و سازمانها و شیوه تفکر و زندگی اجتماعی.

نگاه اجمالی
دراین قسمت بدون اینکه بخواهیم کلیه جنبه‌های جامعه شناسی شهری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، می خواهیم که اهمیت و ماهیت ملاحظات جامعه شناسی بر مسائل شهری روشن شود و برخی اطلاعات مربوط به اجتماع شهرها که اختصاصا معنای خاصی در بر دارد و نیز روشهای بررسی مسائل شهری را مورد مطالعه قرار گیرد. در عمل ، امروز شهرسازان ، معماران و مهندسان تاسیسات شهری بیش از پیش به میزان قابل توجهی از ره آورد جامعه شناسی شهری استفاده می‌کنند و مفهوم شهرسازی و شهرنشینی را منحصر به جنبه معماری آن نمی‌دانند.
بنابراین لازم است زبان مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد تا به درستی نظرات یکدیگر را درک کنند و در بهبود زندگی اجتماع شهرنشینی از آن استفاده کنند.

عوامل فرهنگی و اجتماعی و طرحهای شهری
درتحلیل مسائل شهری ، همانطور که نقش علوم ، چه به صورت عملی و فنی و چه به صورت تئوری و فلسفی تأثیرگذار است نقش جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز دارای اهمیت است.

مهمترین عوامل تأثیرگذار مسائل اجتماعی و جامعه شناسی بر برنامه ریزی های شهری به قرار زیراند :
۱٫ مطالعه مسائل اکولوژیکی در رابطه با انسان و طبیعت اطراف شهر
۲٫ مطالعه در خصوصیات فرهنگی و اجتماعی مردم شهر
۳٫ مطالعه در نوع خواست ها ، سلیقه ها ، روحیات و علایق مردم در ارتباط با فرهنگ ، مذهب ، سنت ها و نهادهای اجتماعی
۴٫ مطالعه در مسائل جمعیتی و اشتغال جمعیت
۵٫ مطالعه در مسائل مربوط به مسکن ، بازار خرید و فروش و مانند اینها
۶٫ مطالعه در مسائل بهداشت و اموزش و تفریحات
۷٫ مطالعه در مسائل ارتباط جمعی و ارتباطات و مخابرات
۸٫ مطالعه در زمینه مسائل تربیتی در رابطه با اختلافات ، دزدی ها ، بزهکاریها و مسائل مشابهی که بیشتر در شهرهای بزرگ وجود د ارد.
۹٫ تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در فرم گیری مجموعه های فیزیکی ، ساختمانها و بافتهای شهری
۱۰٫ ­­­ تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر بوجود آمدن محلات شهری و ارتباط عناصرمختلف محلات مانند : ساختمانها و معابر با یکدیگر و مرکز محلات شهری
۱۱٫ ارتباط و بسط روابط بین محلات مختلف شهری با یکدیگر
۱۲٫ کندوکاو در مشخص کردن حدود تقریبی فیزیکی محلات
۱۳٫ مطالعه در تغییرات مربوط به محل سکونت خانوارها و تغییر مکان خانوارها
۱۴٫ مطالعه در زمینه انواع تراکمهای شهری

تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهرسازی و برنامه ریزی های شهری آن چنان گسترده است که هیچ یک از عناصر مختلفه شهری را نمی توان بدون تآثیر چنین عواملی دانست . هر فرم و مجموعه شهری ، همانطور که متأثر از عوامل اقلیمی و طبیعی است ، نتیجه علایق و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم است . بنابراین در طرح و تدوین هر برنامه برای توسعه شهر ، یا نوسازی و بهسازی شهری و بالاخره طراحی هر ساختمان شهری ، ارتباط چنین برنامه هایی از نظر فرم و سیمای شهری و محله ای و فرم و تیپ ساختمان ها با مسائل اجتماعی و جامعه شناسی شهری ، بایستی مدنظر قرار داشته باشد .
در مسائل شهری ، تکنیک بایستی در ارتباط ویژه خود با مسائل اجتماعی قرار گیرد . در بوچود آوردن فرم مجموعه های شهری و زیباسازی محیط ، روابط بین مردم و سلیقه های آنها نسبت به شهری که در آن زندگی می کنند ، از اهمیت خاصی برخوردار است . نوع مسکن بایستی بنابر خواسته جمعیتی که می خواهند در آن زندگی کنند ، بنیان گیرد و روابط مجموعه های مسکونی با سایر مجموعه ها از اولویت برخوردار باشد . سیمای شهری و فرم گیری ساختمان ها کاملا در رویات مردم و حتی در بالا و پایین بردن سطح ناراحتی های عصبی و روانی ساکنین شهر مؤثر است . تنگی اتاق ها ، کم نور بودن آنها ، در ارتفاع ساخته شدن ابنیه مسکونی ، وجود سر و صدای ناشی از همجواری واحدهای مسکونی با یکدیگر (آپارتمانهای چند واحدی و چندین طبقه ) ، بر روحیات ساکنین شهر تأثیر می گذارند . از طرف دیگر ، اندازه جمعیت شهر و امکان بروز اختلافات بین ساکنین آن از نظر مشکلاتی که در این راه بوجود می آید ، (مانند تصادفات رانندگی) بایستی در برنامه ریزی ها به منظور جایگزینی صحیح تراکمهای شهری ، مورد نظر قرار داشته باشد .
از دیدگاه دیگر، در ارائه و تدوین هر برنامه ریزی شهری ، لزوم مطالعات جمعیت و عوامل دموگرافیکی شهر، دارای اهمیت است. در این مورد، مطالعه در توزیع سنی و جنسی و ساخت و ترکیب جمعیت ، مهاجرتها، رشد متوسط سالیانه جمعیت ، تولد ، مرگ و میر و خصوصیات خانوارها و نوع اشتغال و درآمد آنها نحوه تصرف واحدهای مسکونی توسط خانوارها ، وضع سواد جمعیت و تحولات جمعیت بین سالهای مختلف ضروری است ، و در پیش بینی های جمعیت آینده دخالت دارند. در بررسیهای اجتماعی و جامعه شناسی شهر ، وضع سواد و تحصیل جمعیت محصل و غیرمحصل ، علت سکونت خانوار در محلات مختلف شهر ، رضایت مردم از زندگی در محله مسکونی خویش ، نواقص و کمبودهای محلات ازنظر خانوارهای آن ، تأسیسات مورد نیاز خانوار در محلات ف تمایل جمعیت شهر نسبت به سکونت در نقاط مختلف نوع خواسته ها و علائق مردم برمبنای سنت و فرهنگ و مذهب ، انتظارات آنها از ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی شهر ، روابط مردم محله با یکدیگر و سایر محلات ، چکونگی گذران اوقات فراغت اعضای خانوار ، نوع ساختمانهایی که خانوار مایل به سکونت در رابطه با جمعیت شهر تأثیر دارند ، بایستی مورد مطالعه قرار گیرند.

منابع

۱- جامعه شناسی شهری مایک ساوج ترجمه دکتر ابوالقاسم پور رضا
۲- مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تالیف دکتر اسماعیل شیعه

گردآورندگان :
جواد یزدانی ، هادی ندائی ، مرتضی دین پناه

منبع: وبلاگ آتیشار

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

برنامه ريزي گردشگري در شهر و منطقه

برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است امروزه هدف از برنامه ریزی گردشگری ، ضرورت ایجاد طرح ( خلق نقشه هایی از اعمال ذهن برای رسیدن به یک آینده قابل پیش بینی ...
برنامه‌ريزی شهری برای كودكان

برنامه‌ریزی شهری برای کودکان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ خرداد ۱۲, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است «چرا در برنامه‌ریزی‌های شهری به گروه‌های مختلف اجتماعی توجه می کنیم؟» این ، پرسش آغازینِ دکتر نوید سعیدی بودکه به آن این گونه پاسخ گفت: ...
تعاریف برنامه ریزی

تعاریف برنامه ریزی

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است – برنامه ریزی عبارت از پویش هدایت عقلایی سازوکار تصمیم گیری در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی در ابعاد زمانی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه ...
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۷, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر ساری 3
  طرح جامع شهر ساری ۳
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۷, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر ساری 3

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها فونت مخصوص سازمان نقشه برداری را لازم دارد تا اسم خیابان ها و کوچه ها درست نمایش داده شود.اگر فونت ها بر روی ویندوز شما نصب باشد کلمات و اسم های نقشه درست نمایش داده می شود.در اکثر سیستم ها فونت سازمان نقشه برداری موجود است. قیمت این فایل ۲۰۰۰۰ هزار تومان می باشد که بلافاصله پس از پرداخت آنلاین…

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر بوئین زهرا
  طرح جامع شهر بوئین زهرا
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۹, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر بوئین زهرا

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر ایج2
  طرح جامع تفصیلی شهر ایج۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۸, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر ایج2

  فایل
  دانلود