همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۲)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل یازدهم)

فصل یازدهم : نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار

ماده ۹۸
چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه درحوزه نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار در سال­های اجرای برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زیر است:
الف) چشم انداز
۱) تهران؛ کلانشهری با عملکرد­های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت­ امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب­غربی
۲) تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
۳) تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت­های مناسب، همراه با تعدیل نابرابری­ها و تأمین عادلانه کلیه حقوق شهروندی
اهداف کلی
۱) توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران
۲) برقراری تعادل بین درآمد و هزینه برای ثبات و پایداری مدیریت شهری
۳) خودداری از اتخاذ تصمیماتی که با انگیزه درآمدی منجر به ایجاد آسیب های توسعه ای، کالبدی، زیست محیطی، مخدوش شدن حقوق شهروندی در شهر گردد
۴) توسعه پایدار شهر، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بهینه سازی خدمات شهری
۵) شفافیت، پاسخگویی و امکان پذیر شدن نظارت مستمر شهروندان بر عملکرد مالی مدیریت شهری
۶) ارتقاء نقش­های فراملی، ملی و منطقه­ای شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفیت­ها و سرمایه­های فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی – اقتصادی شهر
۷) رونق فعالیت و توسعه اقتصادی تهران با حفظ و پالایش پهنه­های کنونی فعالیت و بهره­وری مناسب از این فضاها برای ایجاد فرصت­های شغلی جدید و تأمین اشتغال
راهبردهای توسعه
۱) احیاء قوانین مالیات مستغلات و قانون عوارض بر اراضی بایر
۲) استقرار نظام حسابرسی داخلی
۳) اصلاح نظام مالی و ثبت
۴) اصلاح نظام حسابداری از نقدی به تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری
۵) شفاف سازی عملکرد مالی کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران
۶) استقرار نظام درآمدهای پایدار

ماده ۹۹
به منظور ایجاد شفافیت و هماهنگی بین نظام بودجه بندی و وصول درآمد و فراهم کردن زمینه نظام گزارش دهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این لایحه، نسبت به اصلاح نظام درآمد – هزینه شهرداری اقدام و پس از تصویب مراجع ذیصلاح به اجرا درآورد.

ماده ۱۰۰
به منظور ایجاد زمینه برنامه ریزی در حوزه های مختلف فعالیتهای شهری و افزایش امکان وصول عوارض و وجوه قانونی و ایجاد منابع پایدار، شهرداری تهران موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این مصوبه، نسبت به طراحی، استقرار و به هنگام سازی بانک اطلاعات املاک و فعالیتهای اقتصادی شهر مطابق با نظام رمزگذاری موضوع ماده ۹۲ این مصوبه اقدام نماید.

ماده ۱۰۱
به منظور شفافیت و یکپارچه سازی نظام درآمد و هزینه، شهرداری تهران موظف است کلیه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار خود (به همراه سازمانها و شرکتها) را در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده تا پس از تحقق در قالب بودجه مصوب هزینه نماید.

ماده ۱۰۲
به منظور ساماندهی کمک های دولت به شهرداری، شهرداری تهران موظف است لایحه تنظیم روابط دولت و شهرداری تهران مشتمل بر موارد ذیل را حداکثر پس از یک سال از تصویب این لایحه تهیه و جهت تصویب شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی در سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید.
الف) طراحی نظام وجوه مشترک به شرح ذیل :
۱) اختصاص درصدی از وجوه حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری تهران برای هزینه در بهبود عبور و مرور شهری و استقرار سیستم های هوشمند پایش ترافیک
۲) اختصاص درصدی از عوارض صدور و تمدید گواهینامه ها و گذرنامه های صادره در شهر تهران به شهرداری تهران
۳) اختصاص درصدی از مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتهای مستقر در شهر تهران به شهرداری تهران
ب) تأمین درصدی از هزینه پروژه های دارای عملکرد فراشهری در بودجه های سنواتی دولت به عنوان کمک به شهرداری تهران، عناوین این پروژه ها و اعتبارات مورد نیاز هر ساله به پیشنهاد شهرداری در بودجه سنواتی دولت منظور خواهد شد.
ج) پیش بینی منابع مالی مورد نیاز در قبال وظایف تکلیفی دولت برای شهرداری تهران در قالب بودجه سنواتی و سایر قوانین کشوری و خودداری از اعمال فعالیت ها و تخفیف های فاقد پیش بینی منابع مالی مورد نیاز
د) واگذاری وصول و اخذ درآمدهای دارای ماهیت محلی به شهرداری تهران از جمله در موارد ذیل و یا سایر موارد مرتبط
۱) اختصاص عوارض و مالیات فروش فرآورده های نفتی مصرف شده در شهر تهران
۲) اختصاص مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی
۳) اختصاص مالیات نقل و انتقال اتومبیل در شهر تهران
۴) اختصاص مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها در شهر تهران
۵) اختصاص مالیات مستغلات
هـ) طراحی ساز و کار قانونی به منظور پرداخت بدهی های معوق دستگاه های اجرایی دولتی از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذیربط و واریز به حساب شهرداری تهران

ماده ۱۰۳
ه منظور وضع عوارض نوسازی عادلانه، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این لایحه نسبت به بازنگری در نحوه تعیین و محاسبه قیمت املاک با در نظر گرفتن مرغوبیت، دسترسی، تسهیلات زیربنایی و خدمات شهری و … و در راستای انطباق آن با قیمت عادلانه اقدام نماید.

ماده ۱۰۴
در راستای عملیاتی شدن و اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را در طی سالهای برنامه به انجام برساند:
۱) آموزش و اطلاع رسانی مفاد قانون و آثار و تبعات آن به کلیه کارکنان مرتبط با موضوع
۲) بازنگری در نظام ثبت و حسابداری کالا به منظور استیفای وجوه در کلیه واحدهای شهرداری
۳) اصلاح سیستم های درآمدی و محاسباتی متناسب با نیازهای قانون فوق الذکر

ماده ۱۰۵
به منظور ساماندهی سازمانها و شرکتهای تابعه، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به عمل آورد :
۱) اصلاح ساختار سازمانی، بودجه ای و مالی کلیه سازمانها و شرکتها
۲) تخصصی نمودن فعالیتهای سازمانها و شرکتها در چارچوب مأموریتهای قانونی شهرداری تهران
۳) پرهیز از فعالیتهای مشابه، موازی، غیر مرتبط و غیر ضروری در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران
۴) تعیین شاخص های ارزیابی عملیاتی متناسب با موضوع فعالیت و تعیین تکلیف کلیه سازمانها و شرکتها بر اساس این شاخصها
۵) بررسی و مطالعه به منظور ایجاد دستورالعمل جامع حسابرسی داخلی (متشکل از چارچوب نظری، رهنمودهای تفصیلی، استانداردهای داخلی، دستورالعملهای لازم و …) جهت شهرداری تهران

ماده ۱۰۶
در راستای افزایش کارآیی و تأمین اعتبارات اختصاص یافته برای طرحها و پروژه های عمرانی، شهرداری تهران موظف است پس از تصویب این مصوبه و در طی سالهای برنامه نسبت به برقراری نظام تخصیص اعتبارات بر اساس نتایج سامانه کنترل پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی، اسناد هزینه قطعی و تقویم ریالی میزان پیشرفت فیزیکی و همچنین در قالب اولویت ها و اثربخشی طرحهای عمرانی اقدام نماید.

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفتگو از علی رنجی‌پور علی رنجی‌پور: دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید خوشنام و پیشرو در حوزه طراحی شهری است. بسیاری ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...
Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Bridging Urban Digital Divides? UrbanPolarisation and Information and Communications Technologies (ICTs) Stephen Graham [Paper Žrst received, November 2000; in Ž nal form, June 2001] Summary. ...
شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

شیز: تحلیلی تاریخی و کالبدی؛ و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده:  شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران ...
از محله گرايي تا جهاني شدن

از محله گرایی تا جهانی شدن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هویت یک معیار رشد است. به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند و ...
شهر، هنر و مجسمه

شهر، هنر و مجسمه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده: کامبیز مشتاق گوهری (معمار)   مقایسه تطبیقی تجربه تاریخی ما و غربی ها این مطلب گزارشی است تحلیلی با محوریت مرور تجربه اروپایی ها ...