شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Info@Shahrsazionline.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Googel+ : shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۱)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل دهم)

فصل دهم : رقابت پذیری و فضای کسب و کار

ماده ۸۸
به منظور تحقق سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی در شهر تهران ، شهرداری تهران موظف است ؛ تحقق چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه درحوزه رقابت پذیری و فضای کسب و کار در سال­های اجرای برنامه­ پنجساله، به ­قرار زیر را پیگیری نماید.

الف) چشم­انداز
۱) تهران؛ کلانشهری با عملکرد­های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت­ امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب­غربی
۲) تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
ب) اهداف
۱) بستر سازی برای رشد و توسعه سریع اقتصادی شهر تهران
۲) افزایش ظرفیت های اشتغال
۳) بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقاء پارامترهای جاذب سرمایه گذاران
۴) افزایش امنیت اقتصادی
ج) راهبردهای توسعه
۱) تأمین فضای مورد نیاز برای کریدور­های فناوری (پارک­های علمی و فناوری و مراکز خدمات کسب و کار با فناوری و مجتمع­های IT) و استفاده از پهنه­های دارای مزیت برای تشکیل شاخه­های تخصصی از بنگاه­های علمی و پژوهشی.
۲) جایگزینی تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فناوری بالا و پاک به جای صنایع بزرگ آلاینده و انبارهای موجود با رعایت قوانین و مقررات موجود
۳) بهبود فضای کسب و کار
۴) جلوگیری از سوداگری و کسب و کار غیرمولد در مسکن و زمین شهری.

ماده ۸۹
شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و تدوین نظام حقوق مالکیت معنوی در عرصه غیر مشهود به نحویکه مالکیت بر حقوق نوآوری و خلاقیت ها محقق گردد را تنظیم و نسبت به اجرایی نمودن آن در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

ماده ۹۰
به منظور ارتقاء محیط کسب و کار و بهبود آن در سطح شهر تهران و در راستای تحقق اصول بیست دوم و بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستهای کلی ذیل اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را پیگیری نماید و موارد مرتبط با شهرداری را به اجرا درآورد :
۱) حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط
۲) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی
۳) ادغام شرکتها و بنگاه های با هدف مشترک
۴) رفع انحصارها در مأموریتهای غیر حاکمیتی
۵) انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و توسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی
۶) ایجاد شفافیت و دسترسی های لازم برای تبادل اطلاعات بین ذینفعان

ماده ۹۱
شهرداری تهران موظف است سالیانه نسبت به سنجش شاخص « فضای کسب و کار » به نحوی اقدام نماید که گزارش رسمی شاخصهای مذکور مشتمل بر موارد ذیل را تنظیم و مقدار آن در سال پایه رامعین و ساز و کارهای ممکن جهت ارتقاء این شاخص در شهر تهران و نهادینه سازی آن در روش های مورد عمل در شهر تهران را پگیری نماید :
۱) تاسیس و راه‌ا‌ندازی یک شرکت (تعداد، مراحل ،هزینه ها،و زمان مورد نیاز)
۲) اخذ مجوز (تعداد، مراحل ، زمان مورد نیاز، هزینه)
۳) استخدام و اخراج نیروی کار (میزان انعطاف پذیری استخدام، شرایط استخدام، میزان انعطاف پذیری جابجایی نیروی کار)
۴) پرداخت مالیات‌ها به دولت (تعداد پرداختها در سال، زمان، نرخ کل مالیات)
۵) حجم تجارت برون‌مرزی ( تعداد اسنا،د صادرات، زمان صادرات کالا، تعداد اسناد واردات)
۶) زمان مورد نیاز جهت انحلال یک شرکت (زمان مورد نیاز، هزینه)
۷) سهولت کسب وکار و سایر متغیر های تأثیر گزار بر فضای کسب و کار

ماده ۹۲
شهرداری تهران موظف است به منظور تأمین حقوق شهروندی، تأمین امنیت، ایمنی، بهداشت، ارتقاء محیط شهری و همجواری فعالیتهای سازگار و ساماندهی نظام مالیه شهری، نظام رمز گذاری مکانها در برنامه ریزی و مدیریت شهری را ظرف مدت حداکثر ۲ سال از تصویب این لایحه در یک منطقه پایلوت به اجرا درآورده و پس از ارزشیابی و در صورت تأیید عمکلرد حاصله، از پایان سال دوم، مبنای عمل در سایر مناطق قرار دهد.

ماده ۹۳
در راستای توسعه کارآفرینی متناسب با نیازهای شهر و شهروندان مبتنی بر فعالیت های خلاقانه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانگی و توسعه مشاغل نوین، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را تا پایان سال پنجم برنامه به عمل آورد:
۱) تشکیل پایگاه داده ها و بانک اطلاعات کسب و کار و مرکز مجازی کارآفرینی
۲) تدوین آیین نامه اجرایی ستاد کارآفرینی شهر تهران
۳) تدوین آیین نامه گسترش مراکز رشد و توسعه کارآفرینی
۴) ایجاد و توسعه مراکز رشد و توسعه کارآفرینی در کلیه مناطق و نواحی شهر تهران و دفاتر کارآفرینی در سازمان های تابعه شهرداری تهران
۵) طراحی و تدوین نظام اعتبارات خرد و صندوق های تعاونی مالی ویژه کارآفرینان با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای ذیربط
۶) آموزش، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای مهارت آموزی و توانمندسازی شهروندان و کارکنان سازمان های شهری
۷) حمایت از کارآفرینان، کسب و کارهای کوچک، خانگی و مشاغل نو و ایجاد خوشه های کسب و کار و راه اندازی بازارچه های موقت و دائم محصولات کارآفرینان

ماده ۹۴
در راستای تأمین عدالت و حقوق پایه شهروندان و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه شهر، شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یکسال پس از تصویب این مصوبه نسبت به تهیه و تنظیم طرح «استقرار نظام برقراری حق توسعه مالکیت» و طی مراحل قانونی لازم جهت اجرای آن اقدام نماید به نحویکه برای کلیه املاک سطح شهر تهران «حق توسعه پایه» و «حق توسعه تکمیلی» پیش بینی شود و جهت املاکی که در محدوده های میراث فرهنگی، فضای سبز و سایر محدوده های غیر مجاز برای ساخت و ساز قرار می گیرند و امکان توسعه پایه و یا تکمیلی آنها میسر نمی گردد این حق قابل انتقال به سایر املاک سطح شهر تهران باشد.
شهرداری تهران نسبت به انجام مطالعات لازم جهت ساماندهی «بورس معاملات حق توسعه املاک شهری» جهت فراهم آوردن رقابت آزاد و سازنده در تبادلات تجاری حقوق ارتفاقی مذکور اقدام و ایجاد بورس مذکور را از طرق قانونی حداکثر تا پایان سال اول اجرای این برنامه پیگیری خواهد نمود.

ماده ۹۵
به منظور ساماندهی صنوف و مشاغل شهر، شهرداری تهران موظف است با همکاری اتحادیه های صنفی، حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه لایحه تدوین ضوابط و دستورالعملهای صنوف (امور مرتبط با شهرداری مشتمل بر ساماندهی ساعات کار و فعالیت، مدیریت ترافیکی، امنیت محلی، اشتغال زائی) اقدام و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

ماده ۹۶
شهرداری تهران موظف است دستورالعمل نظارت بر حوزه وظایف و اختیارات اتحادیه­های صنفی، تشکل­های غیردولتی و نظامات مهندسی تهران را در طی سال­ اول برنامه تهیه و پس از طی مراحل قانونی، موجبا ت اعمال آن را در طی سالهای برنامه پنج ساله فراهم نماید.

ماده ۹۷
در راستای تحقق چشم انداز تهران به عنوان شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی، شهرداری تهران موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد :

 • تهیه طرح پارک فناوری به عنوان حلقه تسهیل کننده ارتباط فارغ التحصیلان دانشگاهی با محیط کسب و کار، با همکاری اساتید و مراکز معتبر دانشگاهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه
 • ایجاد پارک های علمی و فناوری در مناطق ۲۲ گانه به نحویکه تا پایان برنامه پنج ساله، هریک از مناطق ۲۲ گانه دارای یک پارک علمی و فناوری باشند.

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفتگو از علی رنجی‌پور علی رنجی‌پور: دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید خوشنام و پیشرو در حوزه طراحی شهری است. بسیاری ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...
Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Bridging Urban Digital Divides? UrbanPolarisation and Information and Communications Technologies (ICTs) Stephen Graham [Paper Žrst received, November 2000; in Ž nal form, June 2001] Summary. ...
شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

شیز: تحلیلی تاریخی و کالبدی؛ و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده:  شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران ...
از محله گرايي تا جهاني شدن

از محله گرایی تا جهانی شدن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هویت یک معیار رشد است. به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند و ...
شهر، هنر و مجسمه

شهر، هنر و مجسمه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده: کامبیز مشتاق گوهری (معمار)   مقایسه تطبیقی تجربه تاریخی ما و غربی ها این مطلب گزارشی است تحلیلی با محوریت مرور تجربه اروپایی ها ...
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر ساری 3
  طرح جامع شهر ساری ۳
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۷, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر ساری 3

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها فونت مخصوص سازمان نقشه برداری را لازم دارد تا اسم خیابان ها و کوچه ها درست نمایش داده شود.اگر فونت ها بر روی ویندوز شما نصب باشد کلمات و اسم های نقشه درست نمایش داده می شود.در اکثر سیستم ها فونت سازمان نقشه برداری موجود است. قیمت این فایل ۲۰۰۰۰ هزار تومان می باشد که بلافاصله پس از پرداخت آنلاین…

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر بوئین زهرا
  طرح جامع شهر بوئین زهرا
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۹, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر بوئین زهرا

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر ایج2
  طرح جامع تفصیلی شهر ایج۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۸, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر ایج2

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر دژکرد2
  طرح جامع تفصیلی شهر دژکرد۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۳, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر دژکرد2

  فایل
  دانلود