شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۶)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل پنجم)

فصل پنجم : بهبود شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک

ماده ۴۷
چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران طی سال­های اجرای برنامه پنجساله به قرار زیر است:
الف) چشم­انداز
۱) تهران؛ شهری با مدیریت یکپارچه ترافیک
۲)تهران؛ شهری دارای سیستم حمل و نقل عمومی با کیفیت مناسب که شرایط زندگی و فعالیت ساکنان آن با استانداردهای بین المللی مطابقت می نماید.
۳)تهران؛ شهری دارای سیستم حمل و نقل عمومی یکپارچه، در دسترس، روان، راحت، ایمن، پاک و در راستای توسعه اقتصاد شهری با رعایت کرامت انسانی
ب) اهداف کلی
۱)ایجاد هماهنگی بین کاربری زمین و سیستم حمل و نقل و افزایش مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل درون شهری
۲)بهینه سازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال مدیریت ترافیک
۳)بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از وسایل نقلیه
۴)فراهم کردن سیستم حمل و نقل یکپارچه و توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی کارا با ارتقای سطح سرویس آنها
۵)کاهش تقاضای سفر سواره و افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی اعم از قطار شهری، اتوبوسرانی و سایر سیستم های حمل و نقل عمومی
۶)افزایش سهم سفرهای غیر موتوری مانند پیاده روی و دوچرخه سواری با توجه به سازگاری آنها با محیط زیست
۷)ارتقای ایمنی سیستم حمل و نقل شهری و افزایش اعتماد و اطمینان شهروندان به وسایل نقلیه عمومی
۸)ارتقای فرهنگ ترافیک از طریق انتقال آموزه های ترافیکی و جلب مشارکت عمومی شهروندان
۹)بهینه­سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی­های زیست محیطی ناشی از وسایل نقلیه

ج) راهبردهای توسعه
۱) توسعه و ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه استفاده از سیستم­های حمل و نقل ریلی سریع با اولویت قطار شهری متکی بر مطالعات فنی و اقتصادی).
۲) ساماندهی شبکه بزرگراهی برون­شهری و درون­شهری با تأکید بر اصلاح نظام سلسله مراتبی شبکه دسترسی­های درون­شهری و در جهت دستیابی به سامانه حمل ‌و نقل یکپارچه و هماهنگ در مجموعه شهری تهران براساس قوانین و مقررات مربوطه.
۳) تکمیل شبکه بزرگراهی مصوب و عدم گسترش این شبکه و تأکید بر تسهیل و ساماندهی ارتباط محلات با شبکه‌های بزرگراهی و اصلی شهر تهران.
۴) پیش­بینی فضاهای مناسب برای ایجاد پهنه دروازه­ها در مبادی ورودی شهر با ارائه خدمات مورد نیاز و تجهیز فضاهای مناسب برای مدیریت بحران و انتقال کاربری­ها و فعالیت­های تشدید کننده ترافیکی به گستره دروازه­های ورودی.
۵) مناسب­سازی راه­های شهری و پایانه­ها برای حرکت و دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتی.
۶) گسترش حرکت پیاده و دوچرخه در پهنه­های مستعد شهر به ویژه بافت تاریخی شهر.
۷) کاهش تقاضای سفر از طریق ساماندهی و ارائه خدمات عمومی در مراکز شهری، پایانه­ها و ایستگاه­های خطوط ریلی و تجهیز هرچه سریع­تر ایستگاه­های مترو به عنوان فرصتی ارزشمند برای ساماندهی شهر و توسعه ICT در جهت تحقق شهر الکترونیک و سایر اقدامات لازم به منظور کاهش و مدیریت تقاضای سفر با هماهنگی و تعامل دستگاههای همکار ذیربط
۸) اعمال سیاست­های خاص توسعه پارکینگ با هدف کاهش سفر با خودرو­ شخصی در حوزه میانی و در اطراف رینگ میانی شهر و نقاط مستعد تبادل سفر و توسعه پارکینگ عمومی در پایانه­ها با تأکید در حوزه­های شرقی و غربی.
۹) جلوگیری از حذف پارکینگ در هرگونه ساخت و ساز طبق قانون و ممنوعیت اخذ وجه در قبال کسری پارکینگ به هر میزان در هنگام صدور پروانه و گواهی­های عدم خلاف و پایان کار، توسط شهرداری و کمیسیون­های ماده صد و سایر مراجع مطابق قانون و مقررات و ایجاد پارکینگ جایگزین در نقاطی که براساس مقررات موضوعه محدودیت در تأمین وجود دارد.
۱۰) افزایش پوشش شبکه مترو و قطارهای شهری
۱۱) ساماندهی فضاهای عمومی سوار و پیاده شدن مسافر
۱۲) توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)
۱۳) افزایش بهره وری و مدیریت ظرفیت شبکه معابر شهری
۱۴) ارتقاء ایمنی سیستم حمل و نقل و ترافیک
۱۵) کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل
۱۶) توسعه و بهسازی سیستم اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۱۷) توسعه و بهسازی سیستم تاکسیرانی
۱۸) آموزش و ارتقاء فرهنگ عبور و مرور

ماده ۴۸
شهرداری تهران موظف است با همکاری و هماهنگی نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به فراهم سازی سیستم حمل و نقل یکپارچه و توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی کارا با ارتقای سطح سرویس آنها تا پایان برنامه پنج ساله اقدامات ذیل را به انجام برساند:
۱) توسعه پوشش شبکه قطار شهری (مترو)
۲) توسعه و بهسازی سیستم اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۳) نوسازی و ارتقاء کیفیت سیستم تاکسیرانی
۴) توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)
۵) ساماندهی فضاهای عمومی سوار و پیاده شدن مسافر
۶) یکپارچگی حمل و نقل عمومی
۷) توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو

ماده ۴۹
به منظور افزایش سهم حمل و نقل عمومی، شهرداری تهران موظف است به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنج ساله اهداف زیر را محقق نماید:
۱) سهم سفر با وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت از ۹/۴۰ % به ۳۶ %
۲) سهم سفر با مترو از ۶ % به ۱۳ %
۳) سهم سفر با اتوبوس و مینی بوس از ۱/۲۱ % به ۲۳ %
۴) سهم سفر با تاکسی از ۲۲ % به ۲۳ %

ماده ۵۰
به منظور مدیریت سفرهای درون شهری و کاهش تقاضای سفرهای غیرضروری و در راستای ساماندهی کالبدی شهر تهران، شهرداری تهران موظف است مطالعات، پیگیری ها و اقدامات اجرایی لازم از جمله طرح توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو را با هماهنگی دستگاههای ذیربط بعمل آورد به نحویکه میزان سفرهای غیر ضرور در طی سالهای برنامه سالیانه بطور متوسط ۱% کاهش یابد.

ماده ۵۱
با توجه به سازگاری سفرهای غیرموتوری نظیر پیاده روی و دوچرخه سواری با محیط زیست شهری، شهرداری تهران موظف است با انجام مطالعات و اقدامات اجرایی متناسب نسبت به افزایش سفر با دوچرخه از ۵۴۰۰۰ به ۹۱۰۰۰ سفر روزانه و ایجاد پیاده راه ها در مراکز جاذب سفر تا پایان سال آخر برنامه اقدام نماید.

ماده ۵۲
در راستای بهینه سازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سیستم حمل و نقل شهری و افزایش اعتماد و اطمینان شهروندان به وسایل نقلیه عمومی در طول دوره زمانی اجرای برنامه، شهرداری تهران موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
۱) استانداردسازی، بهسازی و توسعه علائم افقی و عمودی و تجهیزات ترافیکی شبکه معابر
۲) گسترش مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین و اجرایی نمودن الزامات قانونی در این خصوص با همکاری معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی(راهور ناجا)
۳) بروزرسانی و توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)
۴) افزایش بهره وری و مدیریت ظرفیت شبکه معابر شهری
۵) مناسب سازی سیستم حمل و نقل و ترافیک جهت استفاده معلولین و جانبازان

ماده ۵۳
شهرداری تهران با ایجاد هماهنگی بین موضوع کاربری زمین و سیستم حمل و نقل عمومی و افزایش نقش و مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل درون شهری علاوه بر اقدامات مذکور در ذیل ماده ۴۸ این مصوبه ، موظف به اجرای اقدامات زیر می باشد:
۱) ساماندهی و توسعه شبکه معابر به میزان؛ ۱۱۵ کیلومتر بزرگراه، ۹۷ کیلومتر رمپ و لوپ، ۱۵ کیلومتر شریانی درجه یک
۲) توسعه فضای پارک غیر حاشیه ای از ۲۹۰۰۰ به ۸۷۰۰۰ واحد پارک
۳) گسترش خصوصی سازی در بخش اتوبوسرانی با افزایش ناوگان بخش خصوصی از ۱۸۲۹ به ۶۰۶۴ دستگاه۴) ساماندهی بخش تاکسیرانی در قالب شرکت های خصوصی با تاکسی های ویژه، استاندارد و طی

ماده ۵۴
شهرداری تهران موظف است در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از وسایل نقلیه نسبت به مطالعه، پیگیری و اجرای اقدامات ذیل تا پایان سال آخر برنامه مبادرت نماید:
۱)توسعه خطوط معاینه فنی خودروهای سبک از ۳۰ به ۸۶ خط
۲)ایجاد ۱۲ خط معاینه فنی خودروهای سنگین
۳)توسعه خطوط معاینه فنی موتور سیکلت از ۱۰ به ۷۰ خط
۴)توسعه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا از ۱۷ به ۴۸ ایستگاه
۵)توسعه ایستگاه های سنجش آلودگی صدا از ۲۲ به ۶۸ ایستگاه
۶)توسعه جایگاه های سوختگیری CNG اتوبوسرانی از ۶ به ۲۵ جایگاه با هماهنگی و تعامل دستگاههای همکار ذیربط

ماده ۵۵
در جهت ارتقای فرهنگ عبور و مرور و جلب مشارکت عمومی شهروندان، شهرداری تهران می بایست نسبت به آموزش همگانی در سطوح مختلف جامعه با بهره گیری از امکانات، دستاوردها و همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.

ماده ۵۶
شهرداری تهران موظف است نسبت به پیگیری و تعامل در خصوص الزامات قانونی ذیل اقدام نماید:
۱)الزام و تعهد دولت به تامین اعتبارات مورد نیاز در راستای “قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت”
۲)تصویب موارد قانونی در خصوص نحوه تعیین و تامین یارانه کرایه حمل و نقل عمومی در شهر تهران
۳)تصویب مقررات در خصوص اصلاح قیمت عرضه سوخت وسایل نقلیه شخصی
۴)تصویب قانون مدیریت واحد شهری (حمل و نقل)
۵)التزام مراجع ذیربط مبنی بر اجرای قوانین موجود (نظیر معاینه فنی ، قوانین راهنمایی و رانندگی و…)
۶)تصویب قوانین در خصوص واردات تجهیزات و امکانات مورد نظر برنامه های این مصوبه

ماده ۵۷
شهرداری تهران موظف است نسبت به ایجاد و اصلاح ساختارهای قانونی در خصوص تامین ضمانت اجرایی و منابع مالی بابت عملیاتی نمودن طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نماید.

ماده ۵۸
شهرداری تهران موظف است در طول برنامه پنج ساله همزمان با ایجاد ظرفیت های جدید و تسهیل ترافیک عبوری با همکاری و هماهنگی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط تدابیر لازم جهت کاهش تقاضای سفر و ایجاد محدودیت های ترافیکی را نیز بررسی و مورد عمل قراردهد تا ظرفیت های جدید منجر به افزایش تقاضای سفر نگردد.

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود