شهرسازی آنلاین

شهرسازی آنلاین

سایت تخصصی شهرسازی ایران

شهرسازی آنلاین
شهرسازی آنلاین

سخن سردبیر

سلام ... از این که این لحظه مهمان شهرسازی آنلاین هستید ممنونم.. من به عنوان کوچکترین عضو تیم شهرسازی آنلاین از شما تشکر میکنم که ما را انتخاب کردید..شهرسازی آنلاین در این 3 سال توفیق پیدا کرده که کنار شما باشد و کمکی هر چند کوچک برای شما انجام دهد و یار شما باشد.از شما خواهش می کنیم پیشنهادات خود را برای بهبود هرچه بهتر سایت ارائه دهید تا ما شما را همراه خودمان ببینیم ....ایده های بزرگ در سر افراد کوچک شکل می گیرد...یا علی[تماس با ما]

فایل اتوکد منطقه ۱ تهران (ایستگاه های توچال)

فایل اتوکد منطقه ۱ تهران (ایستگاه های توچال)

فایل اتوکد منطقه 1 تهران (ایستگاه های توچال) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل…
نوشته شده در تاریخ مهر 28, 1393 ساعت 18:31 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۱۲ تهران (میدان استقلال)

فایل اتوکد منطقه ۱۲ تهران (میدان استقلال)

فایل اتوکد منطقه 12 تهران (میدان استقلال) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها…
نوشته شده در تاریخ مهر 27, 1393 ساعت 16:36 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۸ تهران (نظام آباد شمالی)

فایل اتوکد منطقه ۸ تهران (نظام آباد شمالی)

فایل اتوکد منطقه 8 تهران (نظام آباد شمالی) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل…
نوشته شده در تاریخ مهر 26, 1393 ساعت 15:23 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۷ تهران (میدان نامجو)

فایل اتوکد منطقه ۷ تهران (میدان نامجو)

فایل اتوکد منطقه 7 تهران (میدان نامجو) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها…
نوشته شده در تاریخ مهر 25, 1393 ساعت 19:29 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۴ تهران (شمس آباد)

فایل اتوکد منطقه ۴ تهران (شمس آباد)

فایل اتوکد منطقه 4 تهران (شمس آباد) شمس‌آباد نام محله‌ای در شمال شرقی شهر تهران است. این محله جزئی از منطقه ۴ شهرداری تهران به حساب می‌آید. محله‌های شمیران نو و کوهک در شرق و کاظم آباد در غرب شمس‌آباد…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 20:55 | نظر بدهید
ادامه ...

مقالات ISI و ISC شهرسازی

مقالات ISI و ISC شهرسازی

انجام کلیه امور مقالات ISI و ISC (تمامی گرایش های مرتبط) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری , رشته برنامه ریزی منطقه ای , رشته مدیریت شهری…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 16:18 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه برنامه ریزی منطقه ای

پایان نامه برنامه ریزی منطقه ای

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 16:09 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه معماری

پایان نامه معماری

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 16:05 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه برنامه ریزی شهری

پایان نامه برنامه ریزی شهری

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 15:59 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه طراحی شهری

پایان نامه طراحی شهری

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 15:54 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۱ تهران (ایستگاه های توچال)

فایل اتوکد منطقه ۱ تهران (ایستگاه های توچال)

فایل اتوکد منطقه 1 تهران (ایستگاه های توچال) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل…
نوشته شده در تاریخ مهر 28, 1393 ساعت 18:31 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۱۲ تهران (میدان استقلال)

فایل اتوکد منطقه ۱۲ تهران (میدان استقلال)

فایل اتوکد منطقه 12 تهران (میدان استقلال) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها…
نوشته شده در تاریخ مهر 27, 1393 ساعت 16:36 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۸ تهران (نظام آباد شمالی)

فایل اتوکد منطقه ۸ تهران (نظام آباد شمالی)

فایل اتوکد منطقه 8 تهران (نظام آباد شمالی) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل…
نوشته شده در تاریخ مهر 26, 1393 ساعت 15:23 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۷ تهران (میدان نامجو)

فایل اتوکد منطقه ۷ تهران (میدان نامجو)

فایل اتوکد منطقه 7 تهران (میدان نامجو) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها…
نوشته شده در تاریخ مهر 25, 1393 ساعت 19:29 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۴ تهران (شمس آباد)

فایل اتوکد منطقه ۴ تهران (شمس آباد)

فایل اتوکد منطقه 4 تهران (شمس آباد) شمس‌آباد نام محله‌ای در شمال شرقی شهر تهران است. این محله جزئی از منطقه ۴ شهرداری تهران به حساب می‌آید. محله‌های شمیران نو و کوهک در شرق و کاظم آباد در غرب شمس‌آباد…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 20:55 | نظر بدهید
ادامه ...

مقالات ISI و ISC شهرسازی

مقالات ISI و ISC شهرسازی

انجام کلیه امور مقالات ISI و ISC (تمامی گرایش های مرتبط) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری , رشته برنامه ریزی منطقه ای , رشته مدیریت شهری…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 16:18 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه برنامه ریزی منطقه ای

پایان نامه برنامه ریزی منطقه ای

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 16:09 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه معماری

پایان نامه معماری

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 16:05 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه برنامه ریزی شهری

پایان نامه برنامه ریزی شهری

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 15:59 | نظر بدهید
ادامه ...

پایان نامه طراحی شهری

پایان نامه طراحی شهری

انجام کلیه امور پایان نامه شهرسازی و معماری (تمامی گرایش های مرتبط) ( کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا ) گرایش های مورد پذیرش : رشته شهرسازی , رشته معماری , رشته برنامه ریزی شهری , رشته طراحی شهری ,…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 15:54 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۳ تهران (پارک طالقانی)

فایل اتوکد منطقه ۳ تهران (پارک طالقانی)

فایل اتوکد منطقه 3 تهران (پارک طالقانی) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها…
نوشته شده در تاریخ مهر 24, 1393 ساعت 09:31 | نظر بدهید
ادامه ...

فایل اتوکد منطقه ۶ تهران (پارک لاله)

فایل اتوکد منطقه ۶ تهران (پارک لاله)

فایل اتوکد منطقه 6 تهران (پارک لاله) چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها…
نوشته شده در تاریخ مهر 22, 1393 ساعت 20:23 | ۴ نظر
ادامه ...

بیشتر از ما بدانید

سایت برتر شهرسازی از نظر سایت تارنمایان ایران(درگاه ایران)
دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سامانه
دارای دیتاسنتر اختصاصی در کنار سایت های ملی ایران
دارای پشتیبانی گروهک
دارای تیم فعال در عرصه شهرسازی ایران
ثبت شده در مرکز فناوری های دیجیتال ایران

اطلاعات تماس

ایمیل : Admin@Shahrsazionline.com
پیامک : 30007546323232
صفحه فیسبوک : shahrsazionline
ارسال تیکت پشتیبانی
پاسخگویی منظم و سریع

خبرنامه

لایــک