شهرسازی آنلاین

شهرسازی آنلاین

بانک اطلاعات شهرسازی

شهرسازی آنلاین
شهرسازی آنلاین

سخن سردبیر

سلام ... از این که این لحظه مهمان شهرسازی آنلاین هستید ممنونم.. من به عنوان کوچکترین عضو تیم شهرسازی آنلاین از شما تشکر میکنم که ما را انتخاب کردید..شهرسازی آنلاین در این 3 سال توفیق پیدا کرده که کنار شما باشد و کمکی هر چند کوچک برای شما انجام دهد و یار شما باشد.از شما خواهش می کنیم پیشنهادات خود را برای بهبود هرچه بهتر سایت ارائه دهید تا ما شما را همراه خودمان ببینیم ....ایده های بزرگ در سر افراد کوچک شکل می گیرد...یا علی[تماس با ما]

چشمه های آب معدنی و آبهای گرم،توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

چشمه های آب معدنی و آبهای گرم،توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

در اين مقاله سه موضوع مستقل اما به هم پيوسته در زمينه توسعه مناطق داراي  چشمه هاي آب معدني و آبهاي گرم از ديدگاه برنامه ريزي مطمح نظر قرار گرفته  است:  اولاً با اشاره به پيچيدگي هاي شرايط زندگي در…
نوشته شده در تاریخ شهریور 26, 1393 ساعت 15:18 | نظر بدهید
ادامه ...

چگونه یک شهر رشد می کند و توسعه می یابد

چگونه یک شهر رشد می کند و توسعه می یابد

طراحي و برنامه ريزي در شهر تورنتو    مردم در شهرها زندگي مي كنند، آموزش مي يابند، كار مي كنند، از جاهاي ديدني بازديد مي كنند و از زمين هاي بازي و پاركها، استفاده ميكنند. بنابراين شهرها بايد محدوده وسيعي از…
نوشته شده در تاریخ شهریور 26, 1393 ساعت 15:12 | نظر بدهید
ادامه ...

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری

طرح مسئله: جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهري است. سرعت رشد شهرنشینی در کشورهاي در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهاي توسـعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندي سریع و شتابان همـراه بـوده و این رشد شتابان،…
نوشته شده در تاریخ شهریور 26, 1393 ساعت 14:15 | نظر بدهید
ادامه ...

درآمـدی بـر اقتصاد شهـرى

درآمـدی بـر اقتصاد شهـرى

چكيده در اين مقاله برآنيم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهري در جهان، از بدو شكل گيري آن در اوايل دهه ى1960 تا به امروز بپردازيم. براي اين منظور ادبيات موضوع واكاوي شده است و پس از مرور تاريخچه…
نوشته شده در تاریخ شهریور 25, 1393 ساعت 15:25 | نظر بدهید
ادامه ...

طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

چكيده:   طراحي شهري در دهة 1960 با هدف جستجو براي كيفيت شهر به وجود آمد. اين جستجو تـا بـه امـروز نيـز همچنان با دو هدف عملكردي و زيبايي شناختي ادامه يافته است . در كشور ما حرفـه و رشـته…
نوشته شده در تاریخ شهریور 24, 1393 ساعت 15:55 | نظر بدهید
ادامه ...

مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

همانگونه که اشاره شد از دوران باستان تا قرون اخیر ، در بنای شهرها توجه جدی به عامل پدافندی و جنبه های نظامی داشته اند و هر چه به عقب بازگردیم تأثیر عوامل یاد شده را در شکل ، ساخت…
نوشته شده در تاریخ شهریور 22, 1393 ساعت 16:31 | نظر بدهید
ادامه ...

متغیرهاى جمعیتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ایران

متغیرهاى جمعیتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ایران

چکيده در طول تاريخ, دولتها با اندازههاى متفاوت درشرايط زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم دخالت کردهاند.به نظراقتصاددانان کينزى، برخى اوقات در شرايط رکود اقتصادى حضور فعالتر دولتها لازم و برخى اوقات وجود آنان مزاحمتهايى را براى رشد اقتصادى به وجود…
نوشته شده در تاریخ شهریور 22, 1393 ساعت 15:54 | نظر بدهید
ادامه ...

مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

چكيده: به معناي ادراك ذهني مردم از محيط و احساسات كم و بيش آگاهانه آنها از محيط خود اسـت كـه شـخص را در ارتبـاطي حس مكان دروني با محيط قرار ميدهد، به طوري كه فهم و احساس فرد با زمينه…
نوشته شده در تاریخ شهریور 20, 1393 ساعت 06:39 | نظر بدهید
ادامه ...

بررسی وضعیت کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مهاباد و مقایسه با مناطق شهری کشور و استان

بررسی وضعیت کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مهاباد و مقایسه با مناطق شهری کشور و استان

چکیده : مسكن يكي از نیازهاي اساسي انسان است و دستیابي به آن يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب میشود، امروزه تبدیل مسكن به يك كالي سرمايه اي، و باال رفتن قیمت آن، باعث عدم تعادل در برخورداري گروه…
نوشته شده در تاریخ شهریور 20, 1393 ساعت 06:30 | نظر بدهید
ادامه ...

تحلیل و ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان

تحلیل و ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان

چكيده در اين پژوهش مكانگزيني فضاها ي آموزش ي شهر اصفهان بررسي و تحليل شده است . هدف پژوهش ، سنجش تعامل معیارهاي مكانيابي با مكانگزيني وضع موجود فضاها ي آموزشي است . روش پـژوهش ، توصيفي- تحليلي و پيمايشي…
نوشته شده در تاریخ شهریور 20, 1393 ساعت 06:22 | نظر بدهید
ادامه ...

چشمه های آب معدنی و آبهای گرم،توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

چشمه های آب معدنی و آبهای گرم،توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

در اين مقاله سه موضوع مستقل اما به هم پيوسته در زمينه توسعه مناطق داراي  چشمه هاي آب معدني و آبهاي گرم از ديدگاه برنامه ريزي مطمح نظر قرار گرفته  است:  اولاً با اشاره به پيچيدگي هاي شرايط زندگي در…
نوشته شده در تاریخ شهریور 26, 1393 ساعت 15:18 | نظر بدهید
ادامه ...

چگونه یک شهر رشد می کند و توسعه می یابد

چگونه یک شهر رشد می کند و توسعه می یابد

طراحي و برنامه ريزي در شهر تورنتو    مردم در شهرها زندگي مي كنند، آموزش مي يابند، كار مي كنند، از جاهاي ديدني بازديد مي كنند و از زمين هاي بازي و پاركها، استفاده ميكنند. بنابراين شهرها بايد محدوده وسيعي از…
نوشته شده در تاریخ شهریور 26, 1393 ساعت 15:12 | نظر بدهید
ادامه ...

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری

طرح مسئله: جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهري است. سرعت رشد شهرنشینی در کشورهاي در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهاي توسـعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندي سریع و شتابان همـراه بـوده و این رشد شتابان،…
نوشته شده در تاریخ شهریور 26, 1393 ساعت 14:15 | نظر بدهید
ادامه ...

درآمـدی بـر اقتصاد شهـرى

درآمـدی بـر اقتصاد شهـرى

چكيده در اين مقاله برآنيم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهري در جهان، از بدو شكل گيري آن در اوايل دهه ى1960 تا به امروز بپردازيم. براي اين منظور ادبيات موضوع واكاوي شده است و پس از مرور تاريخچه…
نوشته شده در تاریخ شهریور 25, 1393 ساعت 15:25 | نظر بدهید
ادامه ...

طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

چكيده:   طراحي شهري در دهة 1960 با هدف جستجو براي كيفيت شهر به وجود آمد. اين جستجو تـا بـه امـروز نيـز همچنان با دو هدف عملكردي و زيبايي شناختي ادامه يافته است . در كشور ما حرفـه و رشـته…
نوشته شده در تاریخ شهریور 24, 1393 ساعت 15:55 | نظر بدهید
ادامه ...

مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

همانگونه که اشاره شد از دوران باستان تا قرون اخیر ، در بنای شهرها توجه جدی به عامل پدافندی و جنبه های نظامی داشته اند و هر چه به عقب بازگردیم تأثیر عوامل یاد شده را در شکل ، ساخت…
نوشته شده در تاریخ شهریور 22, 1393 ساعت 16:31 | نظر بدهید
ادامه ...

متغیرهاى جمعیتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ایران

متغیرهاى جمعیتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ایران

چکيده در طول تاريخ, دولتها با اندازههاى متفاوت درشرايط زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم دخالت کردهاند.به نظراقتصاددانان کينزى، برخى اوقات در شرايط رکود اقتصادى حضور فعالتر دولتها لازم و برخى اوقات وجود آنان مزاحمتهايى را براى رشد اقتصادى به وجود…
نوشته شده در تاریخ شهریور 22, 1393 ساعت 15:54 | نظر بدهید
ادامه ...

مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

چكيده: به معناي ادراك ذهني مردم از محيط و احساسات كم و بيش آگاهانه آنها از محيط خود اسـت كـه شـخص را در ارتبـاطي حس مكان دروني با محيط قرار ميدهد، به طوري كه فهم و احساس فرد با زمينه…
نوشته شده در تاریخ شهریور 20, 1393 ساعت 06:39 | نظر بدهید
ادامه ...

بررسی وضعیت کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مهاباد و مقایسه با مناطق شهری کشور و استان

بررسی وضعیت کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مهاباد و مقایسه با مناطق شهری کشور و استان

چکیده : مسكن يكي از نیازهاي اساسي انسان است و دستیابي به آن يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب میشود، امروزه تبدیل مسكن به يك كالي سرمايه اي، و باال رفتن قیمت آن، باعث عدم تعادل در برخورداري گروه…
نوشته شده در تاریخ شهریور 20, 1393 ساعت 06:30 | نظر بدهید
ادامه ...

تحلیل و ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان

تحلیل و ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان

چكيده در اين پژوهش مكانگزيني فضاها ي آموزش ي شهر اصفهان بررسي و تحليل شده است . هدف پژوهش ، سنجش تعامل معیارهاي مكانيابي با مكانگزيني وضع موجود فضاها ي آموزشي است . روش پـژوهش ، توصيفي- تحليلي و پيمايشي…
نوشته شده در تاریخ شهریور 20, 1393 ساعت 06:22 | نظر بدهید
ادامه ...

تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه های پایداری شهری در شهر تبریز

تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه های پایداری شهری در شهر تبریز

امروزه شهرها، بويژه شهرهاي بزرگ با رشد بالاي جمعيت و توسعه بي حد كالبدي مواجه هسـتند. از ايـن رو، ايـن گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهايي چون جدايي محل كار از سكونت، دوري از طبيعت،…
نوشته شده در تاریخ شهریور 19, 1393 ساعت 09:00 | نظر بدهید
ادامه ...

UALITY OF LIFE IN THE ECONOMIC AND URBAN ECONOMIC LITERATURE

UALITY OF LIFE IN THE ECONOMIC AND URBAN ECONOMIC LITERATURE

UALITY OF LIFE IN THE ECONOMIC AND URBAN ECONOMIC LITERATURE (Accepted 3 October 2006) ABSTRACT. Quality of life (QoL) is increasingly becoming a concept researched empirically and theoretically in the field of economics. In urban economics in particular, this increasing…
نوشته شده در تاریخ شهریور 19, 1393 ساعت 08:54 | نظر بدهید
ادامه ...

بیشتر از ما بدانید

سایت برتر شهرسازی از نظر سایت تارنمایان ایران(درگاه ایران)
دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سامانه
دارای دیتاسنتر اختصاصی در کنار سایت های ملی ایران
دارای پشتیبانی گروهک
دارای تیم فعال در عرصه شهرسازی ایران
ثبت شده در مرکز فناوری های دیجیتال ایران

اطلاعات تماس

ایمیل : Admin@Shahrsazionline.com
پیامک : 30007546323232
صفحه فیسبوک : shahrsazionline
صفحه گروه در فیسبوک : shahrsazanjavan
ارسال تیکت پشتیبانی
پاسخگویی منظم و سریع

خبرنامه

لایــک