شهرسازی آنلاین

شهرسازی آنلاین

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

شهرسازی آنلاین
شهرسازی آنلاین

سخن سردبیر

شهرسازی آنلاین پایگاه تخصصی شهرسازی ایران می باشد که به زمینه های شهرسازی,برنامه ریزی شهری و طراحی شهری، مدیریت شهری، منظر شهری و معماری می پردازد.[تماس با ما]

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۶, ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۴ | نظر بدهید
ادامه ...

سخنرانی علمی بررسی چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD – مروری بر تجارب کشور آلمان

سخنرانی علمی بررسی چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD – مروری بر تجارب کشور آلمان

سخنرانی علمی بررسی چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD - مروری بر تجارب کشور آلمان
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین کنفرانس مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

اولین کنفرانس مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

اولین کنفرانس مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۳ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین همایش ملی خلاقیت و نوآوری شهری

اولین همایش ملی خلاقیت و نوآوری شهری

اولین همایش ملی خلاقیت و نوآوری شهری
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۰ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری

اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری

اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۳ | نظر بدهید
ادامه ...

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۹ | نظر بدهید
ادامه ...

دومین همایش ملی معماری منظر

دومین همایش ملی معماری منظر

دومین همایش ملی معماری منظر
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۳ | نظر بدهید
ادامه ...

نشست میدان در گذر زمان

نشست میدان در گذر زمان

نشست میدان در گذر زمان
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۹ | نظر بدهید
ادامه ...

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۵ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰ | نظر بدهید
ادامه ...

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۶, ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۴ | نظر بدهید
ادامه ...

سخنرانی علمی بررسی چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD – مروری بر تجارب کشور آلمان

سخنرانی علمی بررسی چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD – مروری بر تجارب کشور آلمان

سخنرانی علمی بررسی چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD - مروری بر تجارب کشور آلمان
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین کنفرانس مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

اولین کنفرانس مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

اولین کنفرانس مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۳ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین همایش ملی خلاقیت و نوآوری شهری

اولین همایش ملی خلاقیت و نوآوری شهری

اولین همایش ملی خلاقیت و نوآوری شهری
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۰ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری

اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری

اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۳ | نظر بدهید
ادامه ...

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۹ | نظر بدهید
ادامه ...

دومین همایش ملی معماری منظر

دومین همایش ملی معماری منظر

دومین همایش ملی معماری منظر
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۳ | نظر بدهید
ادامه ...

نشست میدان در گذر زمان

نشست میدان در گذر زمان

نشست میدان در گذر زمان
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۹ | نظر بدهید
ادامه ...

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

نشست چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۵ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰ | نظر بدهید
ادامه ...

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی
نوشته شده در تاریخ بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۴ | نظر بدهید
ادامه ...

بیشتر از ما بدانید

سایت برتر شهرسازی از نظر سایت تارنمایان ایران(درگاه ایران)
دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سامانه
دارای دیتاسنتر اختصاصی در کنار سایت های ملی ایران
دارای پشتیبانی گروهک
دارای تیم فعال در عرصه شهرسازی ایران
ثبت شده در مرکز فناوری های دیجیتال ایران

اطلاعات تماس

ایمیل : Info@Shahrsazionline.com
پیامک : 30007546323232
صفحه فیسبوک : shahrsazionline
ارسال تیکت پشتیبانی
کانال تلگرام شهرسازی آنلاین

qr-shahrsazionline